Švarcsystém je od roku 2012 nelegální

Do roku 2012 nebyl švarcsystém výslovně povolen, volný výklad zákona ale umožňoval jeho snadnější obcházení. Od začátku letošního roku je považován „švarcsystém“ za výkon nelegální práce.

Švarcsystém je od roku 2012 nelegální

Dne 1. ledna 2012 začala platit rozsáhlá novela č. 367/2011 Sb. zákona o zaměstnanosti, která mimo jiné výrazně omezuje tzv. švarcsystém, tj. systém práce, při kterém fyzická osoba vykonává pro firmu závislou práci mimo pracovněprávní vztah. Zároveň se zvyšují i pokuty za využívání švarcsystému, podnikatel bude moci dostat pokutu až 10 milionů korun, nelegální zaměstnanec až 100 tisíc korun.

Švarcsystém je označení pro způsob ekonomické činnosti, při které pracovníci vykonávají pro zaměstnavatele běžné činnosti, nejsou však jeho zaměstnanci, ale formálně vystupují jako samostatní podnikatelé. Firmy za ně nemusí platit sociální pojištění ani náhradu mzdy v době nemoci. Osoba pracující pro firmu na živnostenský list si může odečítat od daňového základu náklady, nemusí platit nemocenské pojištění, nemá ale nárok na dovolenou a odstupné. Švarcsystém dostal své jméno podle stavebního podnikatele Miroslava Švarce, který na počátku 90. let vymyslel způsob, jak ušetřit na zdravotním a sociálním pojištění.

Do roku 2012 nebyl švarcsystém výslovně povolen, volný výklad zákona ale umožňoval jeho snadnější obcházení. Od začátku letošního roku je podle novely zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, považován „švarcsystém“ za výkon nelegální práce. Ta je nově definována jako výkon závislé práce fyzickou osobou mimo pracovněprávní vztah. Současně s novelizací zákona o zaměstnanosti byla pozměněna i definice závislé práce v zákoně č. 262/2006 Sb., zákoníku práce.

**Nové znění § 2 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, upravené novelou č. 365/2011 Sb.:**

(1) Závislou prací je práce, která je vykonávána ve vztahu nadřízenosti zaměstnavatele a podřízenosti zaměstnance, jménem zaměstnavatele, podle pokynů zaměstnavatele a zaměstnanec ji pro zaměstnavatele vykonává osobně.

(2) Závislá práce musí být vykonávána za mzdu, plat nebo odměnu za práci, na náklady a odpovědnost zaměstnavatele, v pracovní době na pracovišti zaměstnavatele, popřípadě na jiném dohodnutém místě.

Postihnout bude možné každý výkon závislé práce mimo pracovněprávní vztah, tedy i případy, kdy je výkon závislé práce zastíraný občanskoprávní nebo obchodněprávní smlouvou.

Zvýšeny byly i sankce za výkon nelegální práce. Fyzické osobě hrozí za výkon nelegální práce pokuta až 100 000 korun. Firmám, které nelegální práci umožňují, může být vyměřena pokuta od 250 tisíc do 10 milionů korun.

Ministerstvo práce a sociálních věcí již v říjnu 2011 na svých internetových stránkách ohlásilo výrazné posílení boje s nelegálním zaměstnáváním. Do roku 2012 zabezpečovalo kontroly nelegálního zaměstnávání a další kontroly v oblasti zaměstnanosti 275 kontrolorů. Nově by tuto činnost mělo vykonávat až 400 inspektorů Státního úřadu inspekce práce. Počet kontrol by tak měl vzrůst oproti loňskému roku téměř čtyřnásobně, a to na 200 tisíc.


Mohlo by vás zajímat

V chaloupky stínu dobře. Češi znovu objevují kouzlo chat a chalup

V chaloupky stínu dobře. Češi znovu objevují kouzlo chat a chalup

Kdo by si to před pár lety pomyslel. Realitní trh zaznamenává enormní zájem o chaty a chalupy. Rekreační objekty jsou zkrátka v kurzu a koupěchtiví klienti se nebojí nákupu ani chat nebo chalup v dezolátním stavu. Pokud je to u lesa, v blízkosti chráněné krajinné oblasti nebo poblíž hor, miliony jen létají. Kde se to v Češích vzalo?

Rok 2020 v číslech

Rok 2020 v číslech

Stejně jako ve všech sektorech ekonomiky, hlavním faktorem ovlivňujícím oblast realit byla v loňském roce pandemie koronaviru. Nejvíc na ni doplatili majitelé investičních bytů, naopak developery nijak zásadně nepoškodila.