Vánoční sousedská soutěž

Sousedé.cz spouští letos hned dvě vánoční soutěže, aby se mohl zúčastnit opravdu každý. Nelitujte, pokud nemáte vánočního mazlíčka, kterého byste mohli nafotit a poté ho odměnit výhrou z foto soutěže. Máme pro vás další soutěž, ve které se můžete realizovat!

Vánoční sousedská soutěž

K Vánocům si nejvíce přeji …“ – dokončete tuto větu, zodpovězte dvě jednoduché otázky a tipněte si, kolik aktivních SVJ bude k datu 17. 12. zaregistrováno na Sousedé.cz. Jednoduché, že? :) 3 nejpřesnější tipy získají voucher na nákup v obchodním domě Ikea.

Soutěžní formulář najdete zde

Přejeme hodně štěstí :)

Pravidla k soutěži

Pořadatel

Pořadatelem soutěže je společnost SousedeCZ s. r. o.

Organizátor

Organizátorem soutěže je společnost SousedeCZ s.r.o.

Soutěžící

Soutěžícím se může stát pouze fyzická osoba s trvalým pobytem na území České republiky starší 18 let.

Soutěžící je povinen respektovat tato Pravidla, dodržovat platné zákony České republiky a jednat v souladu s dobrými mravy, zejména pak soutěžit v duchu fair play. Použití nečestných a podvodných praktik k získání výhry je nepřípustné. Jakékoli porušení těchto zásad opravňuje Organizátora vyloučit příslušného Soutěžícího ze soutěže.

Soutěžní formulář

1) Dokončete přání: „K Vánocům si nejvíce přeji …“

2) Jaké další akční nabídky byste ocenili v naší sekci Služby?

3) O čem byste se rádi dočetli v našem Magazínu?****

4) Na konci měsíce října 2017 bylo na Sousedech 2 203 aktivních SVJ. Tipněte si, kolik jich bude k 17. 12. 2017.

Výhry a výherci

1. cena:

Voucher do obchodního domu Ikea v hodnotě Kč 1.500,-

2. cena:

Voucher do obchodního domu Ikea v hodnotě Kč 1.000,-

3. cena:

Voucher do obchodního domu Ikea v hodnotě Kč 500,-

Výherci cen se stávají soutěžící, kteří vyplní soutěžní formulář a zároveň budou nejblíže svou odpovědí na tipovací otázku. Pořadí soutěžících se určuje podle času přijetí odpovědí.

V případě, že Soutěžící získá nárok na výhru v rozporu se soutěžními Pravidly, bude diskvalifikován a výhra připadne dalšímu Soutěžícímu v pořadí.

Výherci budou kontaktováni na e-mailovou adresu, kterou mají uvedenou u svého účtu na serveru Sousedé.cz. Jména výherců budou zveřejněna na internetových stránkách www.sousede.cz

Nepřevzaté výhry propadají Pořadateli po 30 dnech od kontaktování výherce na jeho e-mailovou adresu. Na nepřevzaté výhry nevzniká právní nárok.

Výhry v soutěži jsou předmětem daně z příjmu podle platného znění zákona.

Trvání soutěže

Soutěž bude probíhat od 22. 11. 2017 do 17. 12. 2017

Všeobecné podmínky

Účastí v soutěži vyjadřuje Soutěžící svůj souhlas s pravidly soutěže a zavazuje se je plně dodržovat.

Výhry v soutěži není možné vymáhat právní cestou. Veškeré nepřevzaté výhry propadají Pořadateli soutěže. Organizátor neodpovídá za případné poškození poštovní zásilky. Reklamace výher se uplatňuje vůči Organizátorovi soutěže.

Organizátor soutěže si vyhrazuje právo konečného rozhodnutí souvisejícího s konáním soutěže.

Organizátor soutěže je oprávněn bez náhrady pozměnit nebo upravit pravidla soutěže či soutěž pozastavit, odvolat, anebo zrušit, či jednostranně změnit nebo doplnit její pravidla. Pravidla mohou být ve zkrácené verzi komunikována na propagačních materiálech souvisejících se soutěží, avšak tato úplná pravidla jsou považována v rámci Soutěže za jediná, úplná a konečná.

Účastí v soutěži projevuje každý Soutěžící svůj souhlas s jejími pravidly a s tím, že Pořadatel i Organizátor soutěže jsou oprávněni bezplatně uveřejňovat jména, podobizny a obrazové či zvukové záznamy Výherců ve sdělovacích prostředcích a v propagačních materiálech Pořadatele či Organizátora, a to bezplatně po dobu 5 let od skončení této soutěže.

Soutěžící účastí v soutěži uděluje, v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, souhlas se zpracováním osobních údajů poskytnutých v rozsahu této soutěže Organizátorovi, za účelem vyhodnocení soutěže.

Ze soutěže jsou vyloučeni všichni zaměstnanci Pořadatele i Organizátora a všichni zaměstnanci ze spolupracujících agentur a společností a rodinní příslušníci těchto zaměstnanců v přímé linii. V případě, že se Výhercem stane taková osoba, cena se tomuto Výherci nepředá.


Mohlo by vás zajímat