Víte, čím si doma svítíte? Modré světlo smartphonů a LED osvětlení může údajně negativně ovlivňovat spánek a celkové zdraví

Věděli jste, že nekvalitní spánek, podrážděnost, únava, nižší tvorba melatoninu, hormonu, který řídí správnou činnost biorytmů, teoreticky mohou souviset s tzv. modrým světlem? Toto světlo nacházející se ve smartphonech, LED osvětleních může údajně negativně ovlivňovat náš spánek, a v důsledku toho celkové zdraví a psychickou pohodu.

Víte, čím si doma svítíte? Modré světlo smartphonů a LED osvětlení může údajně negativně ovlivňovat spánek a celkové zdraví

Z výzkumu amerického Národního centra pro biotechnologické informace (NCBI) z roku 2015 vyplývá, že používání mobilních telefonů vyzařujících modré světlo, zejména v noci, může negativně ovlivňovat naše zdraví, především kvalitu spánku, příčiny vzniku psychických onemocnění, diabetes, tělesnou hmotnost, ale též může být potenciálním spouštěčem rakoviny.

Modré světlo může prý výrazně narušovat kvalitu spánku.

Spánkový cyklus se přizpůsobuje denním změnám v důsledku měnícího se spektra osvětlení (umělého i přirozeného) během dne a noci. Biologický, též cirkadiánní, rytmus každého jedince je naopak řízen hormonem zvaným melatonin. V noci jsou hodnoty melatoninu nejvyšší, protože okolní světelné podmínky (budeme-li se soustředit na podmínky našeho území) dávají mozku signál ke spánku. Nejen kontakt s displejem smartphonu při zhasnutém osvětlení, ale též usínání při zapnuté televizi a rozsvícených LED osvětleních, by tak mohly negativně narušovat přirozené hladiny melatoninu.

Řešení?

Asi nikdo z nás nechce předčasně stárnout, přivozovat si civilizační choroby, být neustále vyčerpaný, nesoustředěný, nespokojený a podrážděný, anebo si koledovat o vznik závažnějších onemocnění. Pokud tedy, dle výzkumů, existuje reálné ohrožení našeho zdraví v důsledku působení modrého světla, je vhodné jeho vliv redukovat. Jako rozumné se jeví nastavení pravidelného denního rytmu, dodržování spánkového režimu, vyvážené životosprávy, vč. rozumné míry užívání technologií vyzařujících toto světlo. Pokud si nemůžete pomoci, anebo musíte v noci pracovat, případně se nemůžete působení modrého (blue light) světla zcela vyhnout, je dobré uvažovat o volbě vhodného osvětlení (LED žárovek neobsahujících modré složky). V současné době existují osvětlení fungující pouze na bázi světla bílého. Namísto lampičky si lze též pořídit hezkou petrolejovou lampu, která bývala doménou zejména v 19. století, avšak doposud neztratila své kouzlo a funkčnost.

Nic se nemá přehánět. Modré světlo lze eliminovat i správným výběrem osvětlení bytu.

Samozřejmě nelze pracovat pouze při svíčkách anebo petrolejové lampě. Byť právě tyto zdroje světla navozují relaxační a třeba i romantickou atmosféru, pro práci v noci nejsou příliš vhodné anebo postačující. Umění vedoucí k optimalizaci zdraví, když už nelze jinak (jako nejlepší se samozřejmě jeví pravidelný spánkový režim při současné minimalizaci rušivých elementů), spočívá ve schopnosti zvolení a kombinování správných světelných zdrojů (i kvůli vyhnutí se poškození zraku), případně nastavení našich chytrých kamarádů, smartphonů, a dalších technologií. Některé mobilní telefony v současné době disponují tzv. nočním módem, který umožňuje právě negativní jas displeje (modrou složku jasu) minimalizovat. Ačkoli účinky dopadu modrého světla a vliv na hladiny hormonů jsou stále předmětem četných výzkumů, pravděpodobně ničemu neuškodí, když nebudete spát při rozsvíceném světle a nadmíru koukat do svého smartphonu v noci. Taktéž bude záležet na konkrétním jedinci a jeho denních návycích. Na druhou stranu nutno upozornit, že modré světlo se v současné době používá i jako léčebná metoda při léčbě dermatologických problémů, tudíž jeho škodlivost spočívá spíše v nadměrném kontaktu se zrakem, který tato složka světelného spektra namáhá. V současné době existují tzv. bluelight filtry, které mají nadměrné únavy zraku a problémy se spánkem příznivě redukovat. K zamyšlení je i výbava interiéru a vhodného osvětlení, kdy nutně to, co je designově módní, nemusí být zdraví prospěšné. Proto je vhodné do bytu volit takový druh osvětlení, který bude nejen designový, ale bude prostory, ve kterých případně v noci pracujete, osvětlovat co nevhodněji, protože jako závažnější než samotný aspekt modrého světla se jeví nadměrný kontakt s technologiemi, které zrak zatěžují.

Více o displejích smartphonů a jejich vlivu na cirkadiánní rytmus viz výzkum Národního centra pro biotechnologické informace (NCBI): Oh, J. H. et al. Analysis of circadian properties and healthy levels of blue light from smartphones at night. Sci. Rep. 5, 11325; doi: 10.1038/srep11325 (2015)


Mohlo by vás zajímat