Výhody elektronických přístupových systémů pro bytové domy

Elektronická řešení přístupu jsou velmi populární a v posledních letech se na vstupy do bytových domů instalují stále častěji. Oproti mechanickým systémům totiž nabízejí řadu výhod.

Výhody elektronických přístupových systémů pro bytové domy

Elektronické přístupové systémy představují způsob zabezpečení vstupu do objektu, kdy k odemykání slouží namísto klasických mechanických klíčů jejich elektronická alternativa: v případě rezidenčních objektů nejčastěji čipová média jako čipové přívěšky či karty nebo číselné kódy. Elektronická řešení přístupu jsou velmi populární a v posledních letech se na vstupy do bytových domů instalují stále častěji. Oproti mechanickým systémům totiž nabízejí řadu výhod.

Největší výhodou představuje úspora nákladů. To může znít zvláštně, protože pořizovací cena elektronického přístupového systému je samozřejmě vyšší než v případě systému mechanického. Je ovšem potřeba zohlednit také následné další výdaje. Nejčastějším problémem, který správci bytových domů řeší, jsou ztráty klíčů. V případě, že jeden z obyvatelů domu ztratí klíč od vstupních dveří, je nutné zamykací vložku vyměnit a všem obyvatelům nechat vyrobit nové klíče. Tyto náklady se běžně pohybují v desítkách tisíc ročně. Mechanické systémy rovněž vyžadují častější servis a opravy. Vzhledem k tomu, že mechanická zamykací vložka obsahuje velké množství drobných komponent, časem i u těch nejkvalitnějších nevyhnutelně dochází k opotřebení, především v hlavních vstupech do domů, kde je vysoká frekvence průchodů. Někdy dojde k mechanickému poškození a zaseknutí vložky nebo k zalomení klíče. Je rovněž doporučováno, aby byl mechanický systém každých zhruba 5-7 let vyměněn za novější a to z důvodu opotřebení i technologického zastarání a tedy nedostatečné bezpečnosti. U domů s větším počtem nájemníků není neobvyklé, že se tyto vícenáklady za 10 let provozu vyšplhají i na více než 500 000 Kč! Oproti tomu u elektronických přístupových systémů odpadá problém ztracených klíčů. Pokud obyvatel domu ztratí čip, správce může platnost čipu zrušit a obratem naprogramovat nový. S výjimkou jednoho vyměněného čipu nevznikají žádné další vícenáklady a díky okamžitému zablokování ztraceného média nehrozí riziko vstupu cizích osob do domu. Elektronické čtečky čipů neobsahují žádné pohyblivé součástky, čímž je zcela eliminováno mechanické opotřebení a zajištěna velmi dlouhá životnost systému s minimální potřebou servisu či oprav. Čtečky proto představují optimální volbu i pro vysoce frekventované vstupy. Dveřní kování V neposlední řadě elektronické přístupové systémy nabízejí dodatečné funkce, které zvyšují bezpečnost. Umožňují například sledovat historii průchodů a nastavovat časová omezení oprávnění ke vstupu jednotlivým uživatelům (např. úklidová služba má povolen vstup jen mezi 10. a 12. hodinou). Zároveň je odemykání čipem rychlejší a pohodlnější pro uživatele, zatímco pro správce je výhodou neustálý přehled o oprávněních jednotlivých uživatelů a možnost je snadno a rychle přidávat, měnit a rušit. Elektronické přístupové systémy pro bytové domy znamenají vyšší komfort obsluhy, vyšší bezpečnost, snadnější správu, nižší každoroční provozní náklady a výrazně delší životnost.

Zdroj foto: KLÍČOVÉ CENTRUM H&B Group

______________________________________________________________________ CO VŠE MŮŽETE SE SOUSEDÉ.CZ ZÍSKAT:


Mohlo by vás zajímat

Fotovoltaika pro bytové domy

Fotovoltaika pro bytové domy

Jak se stávající podpora dalšího rozvoje využívání fotovoltaiky projevila v zájmu bytových družstev (BD) a společenství vlastníků (SVJ) o tuto oblast, jsme se zeptali pana ing. Ladislava Kouckého, manažera pro BD a SVJ z ČSOB.

Větrání bytových domů

Větrání bytových domů

Rekuperace vzduchu je zpětné získávání energie z odpadního (vnitřního) vzduchu a představuje snížení výdajů za další vstupy energií.