Zvýší se poplatky za vklad do katastru nemovitostí

Nejdiskutovanější změnou, kterou přináší změna novely o zápisech vlastnických, je zvýšení poplatku za zápis do katastru nemovitostí z 500 korun na 1000 korun.

Zvýší se poplatky za vklad do katastru nemovitostí

Dne 1. ledna 2012 vstoupila v platnost novela č. 349/2011 Sb., která mění zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích. Nejdiskutovanější změnou, kterou tento předpis přináší, je zvýšení poplatku za zápis do katastru nemovitostí z 500 korun na 1000 korun.

Novela zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcíchZdvojnásobení správního poplatku za zápis do katastru nemovitostí má podle vlády zohlednit inflaci od roku 1994, kdy byla pětisetkorunová výše poplatku stanovena. Správní poplatek se platí nejen při změně vlastníka nemovitosti, ale také při vzniku zástavního práva nebo věcného břemene. Český úřad zeměměřický a katastrální, který původně zvýšení poplatku navrhl, plánuje použít nově získané finanční prostředky na urychlení digitalizace katastrálních map. Novela zákona č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostemJedním z cílů této novely je odstranění komplikací, které se týkají hypotečního úvěrování a obchodování s nemovitostmi. V současné době se v případě podání zjevně neúspěšné žaloby na určení vlastnického práva k nemovitosti musí při zápisu do katastru čekat na rozhodnutí soudu. Tyto žaloby jsou podávány konkurencí a mají za cíl zdržet nebo zmařit probíhající transakci s nemovitostí. Nově se v případě takovéto podané žaloby na rozhodnutí soudu nebude muset čekat, katastrální úřady zapíší k doloženému návrhu pouze tzv. poznámku spornosti a řízení o vkladu bude pokračovat.Návrh na zahájení vkladového řízení bude muset být nově podán na stanoveném formuláři. Podle přechodných ustanovení k novele však bude použití formulářů povinné až od 1. ledna 2013. Vzory formulářů na zahájení řízení o povolení vkladu do katastru nemovitostí jsou uvedeny v nové vyhlášce č. 401/2011 Sb.Dále novela umožňuje vymazat z katastru nemovitostí stará zástavní práva převzatá z bývalé pozemkové knihy, u kterých nelze získat potvrzení o splacení pohledávky od zástavního věřitele. Jde například o taková zástavní práva, kde jsou zástavní věřitelé mrtví a jejich dědice není možné dohledat.


Mohlo by vás zajímat

Apostille a superlegalizace: Klíčové procesy pro mezinárodní kupce nemovitostí

Apostille a superlegalizace: Klíčové procesy pro mezinárodní kupce nemovitostí

Pokud plánujete nákup nemovitosti v zahraničí, čeká vás podobně jako v případě pořízení nemovitosti u nás proces složený z několika kroků. U koupě domu či bytu v zahraničí musíte ale navíc počítat s překladem a ověřením pravosti důležitých listin, přičemž může být potřebný soudní překlad, apostila nebo superlegalizace. Co si pod těmito pojmy představit?