Jak hlasovat v dobách COVID/Nouzového stavu? Využijte možnost online hlasování!

Výbory SVJ z řad uživatelů portálu sousedé.cz se na nás obracejí s dotazem, jak dělat a přijímat rozhodnutí, když se nelze scházet s vlastníky? Předsedové potřebují „nějak“ komunikovat rozhodnutí či návrhy a získat strategická vyjádření – platným hlasováním. Ale jak, když jsou nyní shromáždění zakázaná? Slyšeli jste už o online hlasování, moderní formu hlasování per rollam?

Jak hlasovat v dobách COVID/Nouzového stavu? Využijte možnost online hlasování!

Žádný z těchto dotazů již není neřešitelný a je jen na důvtipu a schopnostech výborů, aby využily možnosti dnešní doby a přijaly řešení, která budou zefektivňovat, zjednodušovat a zrychlovat proces rozhodování v rámci SVJ/BD.

Mluvíme zde o hlasování plně ON-LINE! Nikoliv o běžném hlasování s elektronickým sčítáním, nikoliv o přežité formě Per Rollam, která je navíc složitá, zdlouhavá, zdaleka ne šetrná na spotřebu papíru a vyžaduje zprostředkovatele. Služba online hlasování je naprostou a plně právně uznanou novinkou, poskytující automatizované zpracování výsledků hlasování, která vlastníci-družstevníci navíc provedou z pohodlí svého domova! Ano, k využití služby elektronického hlasování stačí počítač, tablet nebo i mobil s připojením na internet.

Společenství vlastníků, bytová družstva, organizace i spolky mohou nově rozhodovat on-line způsobem či korespondenčně i pokud to stanovy nepřipouští.

Vyplývá to ze zákona č. 191/2020 Sb., který přijal Parlament v souvislosti s koronavirovou epidemií. Tento zákon ve svém § 19 říká, že orgán právnické osoby může rozhodovat mimo zasedání v písemné formě nebo s využitím technických prostředků i tehdy, nepřipouští-li to zakladatelské právní jednání. Věci, které by mělo schvalovat řádné shromáždění je tak možné schválit ON-LINE. V případě SVJ říká zákon ve svém § 19, odst. 2. toto: Nestanoví-li zákon nebo zakladatelské právní jednání podmínky rozhodování podle odstavce 1, určí je v případě nejvyššího orgánu statutární orgán, v případě jiného orgánu tento orgán. Tyto podmínky musí být členům orgánu oznámeny v dostatečném předstihu před rozhodováním.

Výbor nebo předseda SVJ tedy určí, že shromáždění bude rozhodovat pomocí technických prostředků – například prostřednictvím platformy elektronického hlasování a oznámí to všem vlastníkům alespoň 14 dní předem pomocí dopisu či mailu.

Pojďme si veškeré benefity této služby představit blíže.

Nejprve je třeba říct, že nástroj online hlasování skvěle funguje i v době bez krize a vládních opatření! A to zejména tím, že řeší problematiku usnášeníschopnosti. Každý určitě nejednou zažil shromáždění, na které se stěží dostavila třetina vlastníků, jehož výsledkem byla vedle promarněného času a hněvu finanční ztráta za pronájem sálu a honorář skrutátorů. V portálu sousedé.cz slýcháme již více než 15 let stále se opakující stížnosti a povzdechy. „Co mám dělat, když jsme neusnášeníschopní? Jak mám nechat odhlasovat účetní závěrku, když mám polovinu majitelů z ciziny? Jak mám vést SVJ, když mé vlastníky chod domu nezajímá a jen se nechají vést?“ Tak dlouho jsme hledali vhodné řešení na trhu, až jsme nakonec přišli s vlastním. A tím je služba online hlasování, se kterou se dohodnete jak s vlastníky, co si nenajdou čas na určitý termín a místo, tak i s majiteli bytů, kteří žijí v zahraničí.

Jak online hlasování funguje?

Na pár kliknutí si založíte vlastní virtuální prostor, ve kterém se bude hlasovat. Pozvete do něj e-mailem účastníky (členy SVJ), vytvoříte hlasování a kliknutím se rozešle všem pozvánka. Účastníci hlasování mají čas několik dní (dle stanovené délky hlasovacího procesu) na odhlasování. Zákonem stanovená doba 14 dní. Nikdo tak neztrácí čas dojížděním, pronájmem a přípravami fyzického hlasovacího procesu, tiskopisů a samozřejmě žádné platby za skrutátory či audiotechniku.

Výhody elektrického hlasování online hlas:

 • Editace libovolného počtu hlasovacích otázek
 • Ke každé otázce lze vložit přílohu (PDF dokument, obrázek atd.)
 • Ke každé otázce lze nastavit možnost psaní komentářů/dotazů od účastníků hlasování
 • Lze nastavit možnost sledování průběhu hlasování všemi účastníky
 • Hlasování je transparentní a přehledné po celou dobu
 • Lze zvolit způsob schvalování – většina, kvorum
 • Lze delegovat hlas (pakliže má výbor plnou moc, lze na členy výboru delegovat hlasování za člena SVJ nebo BD)
 • Možnost jednoduchého natažení všech účastníků z katastru nemovitostí – aktuální skladba právoplatných majitelů pro hlasování (platné pro SV)
 • Výsledky obdržíte hned po hlasování, lze je tisknout nebo uložit v PDF formátu
 • Díky dvou-faktorové autorizaci se vyhneme falšování podpisů na plných mocech a hlasování lidmi, kteří nejsou členové
 • Hlasovat se dá odkudkoliv, kde máte dostupný internet a mobilní zařízení – mobil, PC, laptop, tablet (hlasujete tedy i z postele nebo pohodlí obýváku)

Již mnohým SVJ a spolkům jsme tímto nástrojem zajistili chod jejich domů a skupin. Spousta předsedů například ocenila zejména možnost vkládání příloh. „Tuto funkci jsme využili, jelikož jsme hlasovali o investici na výstavbu lodžií namísto rekonstrukce balkonů. Potřebovali jsme přiložit architektonické plánky, aby lidé viděli, že si s prostornější lodžií zkrátka polepší, a jak to bude celkově vzhledově vypadat. A výsledkem jsme byli překvapeni. Odhlasováno – 100 % ANO! A sklidili jsme ještě uznání, že tento způsob je super.“ Napsal nám jeden nadšený člen výboru ze severní Moravy.

Proto tuto možnost představujeme i vám. Nenechte se ukolébat situací a připravte se i do budoucna na moderní řízení bytových domů.

Pro více dotazů neváhejte kontaktovat naši zákaznickou podporu a obrátit se na email domovnik@sousede.cz

Vaši sousedé.cz

Vyzkoušejte hlasování online

Nepřehlédněte

Jak hlasovat mimo shromáždění, listinně nebo elektronicky?

Vyzkoušeli jsme online hlasování a z výsledku jsme byli překvapeni!

Možnosti hlasování společenství vlastníků v současných podmínkách pandemie COVID-19 a nečastější pochybení při něm


Mohlo by vás zajímat