Jak hlasovat v dobách COVID/Nouzového stavu? Využijte možnost online hlasování!

Výbory SVJ z řad uživatelů portálu sousedé.cz se na nás obracejí s dotazem, jak dělat a přijímat rozhodnutí, když se nelze scházet s vlastníky? Předsedové potřebují „nějak“ komunikovat rozhodnutí či návrhy a získat strategická vyjádření – platným hlasováním. Ale jak, když jsou nyní shromáždění zakázaná? Slyšeli jste už o online hlasování, moderní formu hlasování per rollam?

Jak hlasovat v dobách COVID/Nouzového stavu? Využijte možnost online hlasování!

Žádný z těchto dotazů již není neřešitelný a je jen na důvtipu a schopnostech výborů, aby využily možnosti dnešní doby a přijaly řešení, která budou zefektivňovat, zjednodušovat a zrychlovat proces rozhodování v rámci SVJ/BD.

Mluvíme zde o hlasování plně ON-LINE! Nikoliv o běžném hlasování s elektronickým sčítáním, nikoliv o přežité formě Per Rollam, která je navíc složitá, zdlouhavá, zdaleka ne šetrná na spotřebu papíru a vyžaduje zprostředkovatele. Služba online hlasování je naprostou a plně právně uznanou novinkou, poskytující automatizované zpracování výsledků hlasování, která vlastníci-družstevníci navíc provedou z pohodlí svého domova! Ano, k využití služby elektronického hlasování stačí počítač, tablet nebo i mobil s připojením na internet.

Společenství vlastníků, bytová družstva, organizace i spolky mohou nově rozhodovat on-line způsobem či korespondenčně i pokud to stanovy nepřipouští.

Vyplývá to ze zákona č. 191/2020 Sb., který přijal Parlament v souvislosti s koronavirovou epidemií. Tento zákon ve svém § 19 říká, že orgán právnické osoby může rozhodovat mimo zasedání v písemné formě nebo s využitím technických prostředků i tehdy, nepřipouští-li to zakladatelské právní jednání. Věci, které by mělo schvalovat řádné shromáždění je tak možné schválit ON-LINE. V případě SVJ říká zákon ve svém § 19, odst. 2. toto: Nestanoví-li zákon nebo zakladatelské právní jednání podmínky rozhodování podle odstavce 1, určí je v případě nejvyššího orgánu statutární orgán, v případě jiného orgánu tento orgán. Tyto podmínky musí být členům orgánu oznámeny v dostatečném předstihu před rozhodováním.

Výbor nebo předseda SVJ tedy určí, že shromáždění bude rozhodovat pomocí technických prostředků – například prostřednictvím platformy elektronického hlasování a oznámí to všem vlastníkům alespoň 14 dní předem pomocí dopisu či mailu.

Pojďme si veškeré benefity této služby představit blíže.

Nejprve je třeba říct, že nástroj online hlasování skvěle funguje i v době bez krize a vládních opatření! A to zejména tím, že řeší problematiku usnášeníschopnosti. Každý určitě nejednou zažil shromáždění, na které se stěží dostavila třetina vlastníků, jehož výsledkem byla vedle promarněného času a hněvu finanční ztráta za pronájem sálu a honorář skrutátorů. V portálu sousedé.cz slýcháme již více než 15 let stále se opakující stížnosti a povzdechy. „Co mám dělat, když jsme neusnášeníschopní? Jak mám nechat odhlasovat účetní závěrku, když mám polovinu majitelů z ciziny? Jak mám vést SVJ, když mé vlastníky chod domu nezajímá a jen se nechají vést?“ Tak dlouho jsme hledali vhodné řešení na trhu, až jsme nakonec přišli s vlastním. A tím je služba online hlasování, se kterou se dohodnete jak s vlastníky, co si nenajdou čas na určitý termín a místo, tak i s majiteli bytů, kteří žijí v zahraničí.

Jak online hlasování funguje?

Na pár kliknutí si založíte vlastní virtuální prostor, ve kterém se bude hlasovat. Pozvete do něj e-mailem účastníky (členy SVJ), vytvoříte hlasování a kliknutím se rozešle všem pozvánka. Účastníci hlasování mají čas několik dní (dle stanovené délky hlasovacího procesu) na odhlasování. Zákonem stanovená doba 14 dní. Nikdo tak neztrácí čas dojížděním, pronájmem a přípravami fyzického hlasovacího procesu, tiskopisů a samozřejmě žádné platby za skrutátory či audiotechniku.

Výhody elektrického hlasování online hlas:

 • Editace libovolného počtu hlasovacích otázek
 • Ke každé otázce lze vložit přílohu (PDF dokument, obrázek atd.)
 • Ke každé otázce lze nastavit možnost psaní komentářů/dotazů od účastníků hlasování
 • Lze nastavit možnost sledování průběhu hlasování všemi účastníky
 • Hlasování je transparentní a přehledné po celou dobu
 • Lze zvolit způsob schvalování – většina, kvorum
 • Lze delegovat hlas (pakliže má výbor plnou moc, lze na členy výboru delegovat hlasování za člena SVJ nebo BD)
 • Možnost jednoduchého natažení všech účastníků z katastru nemovitostí – aktuální skladba právoplatných majitelů pro hlasování (platné pro SV)
 • Výsledky obdržíte hned po hlasování, lze je tisknout nebo uložit v PDF formátu
 • Díky dvou-faktorové autorizaci se vyhneme falšování podpisů na plných mocech a hlasování lidmi, kteří nejsou členové
 • Hlasovat se dá odkudkoliv, kde máte dostupný internet a mobilní zařízení – mobil, PC, laptop, tablet (hlasujete tedy i z postele nebo pohodlí obýváku)

Již mnohým SVJ a spolkům jsme tímto nástrojem zajistili chod jejich domů a skupin. Spousta předsedů například ocenila zejména možnost vkládání příloh. „Tuto funkci jsme využili, jelikož jsme hlasovali o investici na výstavbu lodžií namísto rekonstrukce balkonů. Potřebovali jsme přiložit architektonické plánky, aby lidé viděli, že si s prostornější lodžií zkrátka polepší, a jak to bude celkově vzhledově vypadat. A výsledkem jsme byli překvapeni. Odhlasováno – 100 % ANO! A sklidili jsme ještě uznání, že tento způsob je super.“ Napsal nám jeden nadšený člen výboru ze severní Moravy.

Proto tuto možnost představujeme i vám. Nenechte se ukolébat situací a připravte se i do budoucna na moderní řízení bytových domů.

Pro více dotazů neváhejte kontaktovat naši zákaznickou podporu a obrátit se na email domovnik@sousede.cz

Vaši sousedé.cz

Vyzkoušejte hlasování online

Nepřehlédněte

Jak hlasovat mimo shromáždění, listinně nebo elektronicky?

Vyzkoušeli jsme online hlasování a z výsledku jsme byli překvapeni!

Možnosti hlasování společenství vlastníků v současných podmínkách pandemie COVID-19 a nečastější pochybení při něm


Mohlo by vás zajímat

Jak je to se správou plynového zařízení v rámci SVJ?

Jak je to se správou plynového zařízení v rámci SVJ?

Správu plynového zařízení je nutné rozdělit na zařízení ve vlastnictví právnické osoby – společenství vlastníků a zařízení ve vlastnictví soukromé osoby - ve smyslu domácnost. Jaký je rozdíl mezi osobou odpovědnou a pověřenou? Jaká je role výboru SVJ při jejich určování?

Jak získat úsporný tarif pro společenství vlastníků jednotek?

Jak získat úsporný tarif pro společenství vlastníků jednotek?

Vláda po několikaměsíčním čekání představila přesnější podobu tzv. úsporného tarifu, který má pomáhat domácnostem hradit vysoké účty za energie. Tento tarif bude pamatovat i na domácnosti, které neplatí za spotřebu energií přímo, ale hradí je dodavateli tepla, což jsou typicky členové společenství vlastníků, nebo družstva. Jak se mají o úsporný tarif společenství vlastníků jednotek přihlásit?