Jak hlasovat mimo shromáždění, listinně nebo elektronicky?

Občanský zákoník stanovuje v § 1207 odst. 1 povinnost konat zasedání shromáždění vlastníků alespoň jednou ročně. V současné době je však takové shromáždění nemožné zorganizovat, a to kvůli vládním nařízením omezujícím počet osob ve vnitřních prostorách staveb. Jak tedy postupovat?

Jak hlasovat mimo shromáždění, listinně nebo elektronicky?

Jediný způsob, jak tedy mohou vlastníci rozhodovat o otázkách správy domu, je hlasování mimo shromáždění vlastníků neboli per rollam (§ 1210 a násl.). K tomuto účelu vláda vydala zákon č. 191/2020 Sb., který po dobu trvání mimořádných opatření dovoluje konat hlasování mimo zasedání shromáždění o všech otázkách, a to bez nutnosti svolání shromáždění či výslovného zmocnění ve stanovách.

V přípravě listinného hlasování per rollam pro SVJ bývá často chybováno a někdy je nemožné hlasovací formulář vlastníkovi doručit, protože se například zdržuje trvale v zahraničí. Proto se stále častěji pro rozhodování mimo shromáždění užívá různých forem elektronického hlasování.

Komplikace hlasování per rollam přes e-mail

Předně je třeba zmínit, že elektronické hlasování e-mailem či přes jednoduchý internetový dotazník není platným hlasováním per rollam, neboť ustanovení § 1212 občanského zákoníku ukládá, aby vyjádření vlastníka k návrhu usnesení obsahovalo jeho vlastnoruční podpis. Je tedy možné rozeslat podklady pro hlasování per rollam e-mailem, avšak je poté nutné, aby vlastník formulář pro vyjádření vytiskl, opatřil svým podpisem, naskenoval a odeslal zpět na adresu výboru. Takové řešení je možné, avšak technicky poněkud náročné.

Elektronicky můžete hlasovat odkudkoliv

Nejjednodušší cestou tak zůstávají internetové stránky. Existují elektronické hlasovací internetové portály, které splňují požadavky nařízení Evropského Parlamentu a Rady č. 910/2014 ze dne 23. července 2014, o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu, a proto je hlasování pomocí jimi poskytovaných internetových formulářů právně uznatelné. Elektronické hlasování je rychlé, přehledné a jeho výsledek se zobrazí ihned po ukončení hlasování. Vlastníkům tak výbor společenství rozešle pouze odkaz, po jehož rozkliknutí se dostanou na internetovou stránku s formulářem pro vyjádření. Takové hlasování je možné provést odkudkoliv pomocí počítače nebo chytrého telefonu a zároveň splňuje všechna pravidla požadované občanským zákoníkem pro hlasování per rollam na rozhodování mimo zasedání shromáždění vlastníků.

Kontakt na SVJ Právník

Přečtěte si také: Hlasování 21. Století

Online hlasováním omezíte šíření nákazy koronaviru

Možnosti hlasování společenství vlastníků v současných podmínkách pandemie COVID-19 a nečastější pochybení při něm

Klasickému hlasování na schůzích nejspíš odzvonilo

Online hlasování - účinný způsob, jak zachovat činnost a provoz nejen bytového domu!

Vyzkoušeli jsme online hlasování a z výsledku jsme byli překvapeni!

Zdroj foto: Jumpstory.com


Mohlo by vás zajímat

Shrnutí webináře Hlasování per rollam v SVJ online - přehledně, snadno a rychle

Shrnutí webináře Hlasování per rollam v SVJ online - přehledně, snadno a rychle

Dne 13. června 2022 proběhl webinář na téma “Hlasování per rollam v SVJ online - přehledně, snadno a rychle”. Webinářem nás provedla za sousedé.cz Zlata Botero, která probrala organizační část a vysvětlila právní základ. Pokračovala kolegyňka Jiřina Langová, která prošla krok za krokem praktické ovládání online nástroje. Odborné právní dotazy doplnil Martin Bareš z naší právní kanceláře ARROWS ELT Global.

Jak je to s právy přehlasovaného vlastníka v rámci SVJ

Jak je to s právy přehlasovaného vlastníka v rámci SVJ

Často se setkáváme se situací, kdy se v rámci společenství vlastníků bytových jednotek jedná na základě rozhodnutí shromáždění SVJ, jenž bylo přijato v rozporu se stanovami či zákonem. Také se jedná o případ, kdy se rozhoduje o právech vlastníků, o kterých nemá společenství vlastníků oprávnění rozhodovat. Zákon v těchto případech umožňuje přehlasovanému vlastníku jednotky, aby se domáhal vyslovení neplatnosti usnesení u soudu.

Shrnutí webináře Péče o otopnou soustavu

Shrnutí webináře Péče o otopnou soustavu

Dne 25. května 2022 proběhl webinář na téma Péče o otopnou soustavu. Webinářem nás provedla Zlata Botero za Sousedé.cz a odborný obsah přednesl ing František Basl ze společnosti Pražská teplárenská a.s.