Jak hlasovat mimo shromáždění, listinně nebo elektronicky?

Občanský zákoník stanovuje v § 1207 odst. 1 povinnost konat zasedání shromáždění vlastníků alespoň jednou ročně. V současné době je však takové shromáždění nemožné zorganizovat, a to kvůli vládním nařízením omezujícím počet osob ve vnitřních prostorách staveb. Jak tedy postupovat?

Jak hlasovat mimo shromáždění, listinně nebo elektronicky?

Jediný způsob, jak tedy mohou vlastníci rozhodovat o otázkách správy domu, je hlasování mimo shromáždění vlastníků neboli per rollam (§ 1210 a násl.). K tomuto účelu vláda vydala zákon č. 191/2020 Sb., který po dobu trvání mimořádných opatření dovoluje konat hlasování mimo zasedání shromáždění o všech otázkách, a to bez nutnosti svolání shromáždění či výslovného zmocnění ve stanovách.

V přípravě listinného hlasování per rollam pro SVJ bývá často chybováno a někdy je nemožné hlasovací formulář vlastníkovi doručit, protože se například zdržuje trvale v zahraničí. Proto se stále častěji pro rozhodování mimo shromáždění užívá různých forem elektronického hlasování.

Komplikace hlasování per rollam přes e-mail

Předně je třeba zmínit, že elektronické hlasování e-mailem či přes jednoduchý internetový dotazník není platným hlasováním per rollam, neboť ustanovení § 1212 občanského zákoníku ukládá, aby vyjádření vlastníka k návrhu usnesení obsahovalo jeho vlastnoruční podpis. Je tedy možné rozeslat podklady pro hlasování per rollam e-mailem, avšak je poté nutné, aby vlastník formulář pro vyjádření vytiskl, opatřil svým podpisem, naskenoval a odeslal zpět na adresu výboru. Takové řešení je možné, avšak technicky poněkud náročné.

Elektronicky můžete hlasovat odkudkoliv

Nejjednodušší cestou tak zůstávají internetové stránky. Existují elektronické hlasovací internetové portály, které splňují požadavky nařízení Evropského Parlamentu a Rady č. 910/2014 ze dne 23. července 2014, o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu, a proto je hlasování pomocí jimi poskytovaných internetových formulářů právně uznatelné. Elektronické hlasování je rychlé, přehledné a jeho výsledek se zobrazí ihned po ukončení hlasování. Vlastníkům tak výbor společenství rozešle pouze odkaz, po jehož rozkliknutí se dostanou na internetovou stránku s formulářem pro vyjádření. Takové hlasování je možné provést odkudkoliv pomocí počítače nebo chytrého telefonu a zároveň splňuje všechna pravidla požadované občanským zákoníkem pro hlasování per rollam na rozhodování mimo zasedání shromáždění vlastníků.

Kontakt na SVJ Právník

Přečtěte si také: Hlasování 21. Století

Online hlasováním omezíte šíření nákazy koronaviru

Možnosti hlasování společenství vlastníků v současných podmínkách pandemie COVID-19 a nečastější pochybení při něm

Klasickému hlasování na schůzích nejspíš odzvonilo

Online hlasování - účinný způsob, jak zachovat činnost a provoz nejen bytového domu!

Vyzkoušeli jsme online hlasování a z výsledku jsme byli překvapeni!

Zdroj foto: Jumpstory.com


Mohlo by vás zajímat

Whistleblowing pro organizace s více než 25 zaměstnanci

Whistleblowing pro organizace s více než 25 zaměstnanci

Návrh zákona o ochraně oznamovatelů, takzvaných whistleblowerů, ukládá povinnost zavést vnitřní oznamovací systém mimo jiné všem organizacím, které zaměstnávající více než 25 osob. Dotknout se tak může i bytových družstev nebo společenství vlastníků jednotek. A zákon počítá s citelnými sankcemi, pokud organizace svoje povinnosti nesplní. HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář proto klientům přináší své efektivní řešení FairWhistle.

Jak vytápět úsporně? Dejte šanci decentrálním zdrojům

Jak vytápět úsporně? Dejte šanci decentrálním zdrojům

Cena energií jde v poslední době strmě vzhůru, což se týká i teplárenství. Pokud chcete váš bytový dům v budoucnu vytápět úsporně, je třeba se poohlédnout po chytrém řešení, díky kterému nebudete závislí na centrální soustavě. Takové řešení přináší Bohumil Matyska ze společnosti Energo-Space consult, která se zabývá výrobou tepla a teplé užitkové vody z decentrálních zdrojů.