Jak řešit sousedské spory? | Díl 09 - V zajetí cigaretového kouře

Tereza počítala s tím, že k životu v paneláku patří občas hluk či štěkot psů. S čím se ale v poslední době nedokázala smířit, bylo kouření nových sousedů, kteří měli balkon přímo pod okny její ložnice.

Jak řešit sousedské spory? | Díl 09 - V zajetí cigaretového kouře

I když to byl „jenom“ panelák, záleželo ji na tom, jak vypadá prostředí, ve kterém se svou malou dcerou žijí. Těžce proto nesla, když na chodbě pravidelně cítila pach cigaretového kouře a viděla, že z květin, o které tam pečovala, se nezadržitelně stává popelník.

Ještě horší scénář ji však čekal v soukromí jejího útulného bytu. Mladý pár spoustu času s oblibou trávil kouřením na balkoně pod jejím oknem a v létě na něm dokázal v družném rozhovoru s cigaretou prožít i celou noc. Tereza tak musela spolu s dcerkou v horkých dnech spát s neprodyšně uzavřenými okny, jelikož nesnesitelný kouř stoupal vzhůru přímo do její ložnice. V Tereze kypěla zlost. Snažila se ovládnout vztek a pokusila se se sousedy vyjednávat. Jediné, co si však od nich vyslechla, byla rada, ať si zavře okna. S „vůní“ cigaret na chodbě a špačky v květináčích samozřejmě její noví sousedé dle jejich vyjádření neměli nic společného!

Tereze došla trpělivost. Obrátila se na mediátora, který ji před časem úspěšně pomohl vyřešit komplikovaný manželský rozchod, a nechala si doporučit kolegu Alberta, specialistu na sousedské spory. Albertovi se podařilo spojit s mladým párem a překvapivě snadno domluvit společné jednání. Tereze se zdálo, že vše se začalo konečně vyvíjet pozitivním směrem. Mediátor na prvním setkání, které trvalo tři hodiny, postupně uklidnil vyhrocenou atmosféru a poskytl stranám prostor, aby vyjádřily své postoje, potřeby, očekávání i obavy. Vypadalo to, že strany dají přednost dohodě a korektním sousedským vztahům. Všichni se shodli, že na dalším jednání, které se mělo uskutečnit za týden, již zapracují na hledání společného přijatelného řešení.

mediace

Za týden však bylo všechno jinak. Mediátor Tereze oznámil, že sousedé si vše rozmysleli a v mediaci pokračovat nechtějí. Zdrcené Tereze nezbylo, než dál zavírat na noc okna a s větráním čekat na příhodný okamžik, kdy sousedé nejsou doma. Na tabákový zápach na chodbě již pomalu přivykala a péči o květiny kromě zalévání a hnojení rozšířila o pravidelné vybírání vajglů. S představou, že to tak teď bude pořád, se však nehodlala smířit. Obrátila se tedy na právníka vědoma si toho, že řešení jejího sporu bude komplikované a výsledek nejistý a v nedohlednu.

Naštěstí asi po měsíci sousedé, jako reakci na obdržení předžalobní výzvy, sami kontaktovali Alberta s tím, že jsou ochotní zkusit v mediaci pokračovat. Hledání finálního řešení ale nebylo v složité atmosféře jednoduché. Nakonec přeci jen společně úspěšně podepsali mediační dohodu, ve které se strany dohodly na konkrétních časech, ve kterých může Tereza bez obav větrat. Současně dohoda obsahovala i exaktně definovanou maximální frekvenci kouření na balkoně včetně mezní hodiny, po které již sousedé na balkoně kouřit nebudou. Jako vstřícný krok Tereza obdržela od sousedů i jednorázový příspěvek na čističku vzduchu, kterou se rozhodla do své ložnice pořídit.

Dobrovolnost

Důležitým pilířem mediace je její dobrovolnost, která se projevuje v několika rovinách. Samotná účast v mediaci je na principu svobodné vůle. Další rovina se projevuje ve formě kontroly nad procesem vyjednávání, kdy pouze strany rozhodují, jaká témata se budou či nebudou během mediace probírat a v jakém pořadí. Asi nejvýznamnější aspekt dobrovolnosti se odráží na výstupu z mediace, kdy k mediační dohodě nemůže dojít bez souhlasu zúčastněných stran. Nikdo je nemůže nutit, jakým způsobem se dohodnou, ani zda přijmou jakýkoliv návrh. Rovněž po celou dobu mediace mají její účastníci právo jednání kdykoli ukončit, takže výstupem z mediace nemusí být pouze mediační dohoda, ale i společné či jednostranné ukončení procesu.

Více o KONSENZUALISTA

Přečtěte si také:

Díl 08 - Pes, který štěká … terorizuje ostatní!

Díl 07 - Dojde až na soudní prodej bytové jednotky?

Díl 06 - Vleklé neshody vyřešeny!

Zdroj foto: Pixabay


Mohlo by vás zajímat