Jak řešit sousedské spory? | Díl 07 - Dojde až na soudní prodej bytové jednotky?

Představujeme vám další díl seriálu o řešení sousedských sporů a napravování vztahů mezi sousedy neformální, mírnou a přístupnou cestou.

Jak řešit sousedské spory? | Díl 07 - Dojde až na soudní prodej bytové jednotky?

Koupě bytu štěstí nepřinesla

Ondřej si v duchu rekapituloval celou historii koupě svého bytu. Tak moc se mu líbil hned na první pohled! Všechno do sebe zapadalo: vysněná, originální půda na skvělém místě. A ten výhled! Překvapivě i cena byla příznivá, takže proč měl váhat. Říkal si tehdy, že musí jednat rychle, než mu to někdo vyfoukne. Až teď, s odstupem několika měsíců, si byl schopný připustit, že pro samé nadšení neviděl, nebo bagatelizoval signály, které naznačovaly, že ne všechno v domě bylo tak příznivé, jak se mu zpočátku zdálo…

Rozbité vstupní dveře, graffiti na stěnách chodby, opakovaně vykrádané sklepy. Za vším prý stojí Jiří, kterému patří zděděný byt v přízemí. Ondřej nebyl jediný, kdo se v domě začal bát. Jiří pravidelně ve dvě ráno zvonil na všechny zvonky v domě, podnapilý ohrožoval sousedy pepřovým sprejem. Minimálně jednou za čtrnáct dní k němu jezdila Policie kvůli hluku, nepořádku či hádkám.

obrázek

Navrhli prodej bytu

Ostatním vlastníkům postupně došla trpělivost. Na nejbližším shromáždění přijali usnesení, že se společně pokusí zbavit problematického vlastníka. Jako první krok tedy poslali Jiřímu písemnou výstrahu s patřičným odůvodněním svého záměru a s upozorněním na možnost podání návrhu na nařízení prodeje jeho bytové jednotky. V souladu s § 1184 Občanského zákoníku jejich dopis obsahoval také výzvu ke zdržení se dalšího porušování povinností a k odstranění již vzniklé škody. To vše se stanovenou 40 denní lhůtou. Lhůta uplynula. A nic se nezměnilo, snad jen kromě nového, čerstvě vyrytého kosočtverce na dveřích předsedy SVJ. Většina vlastníků tedy souhlasila s faktickým okamžitým podáním žaloby za účelem nařízení soudního prodeje bytové jednotky.

Soudce byl mediaci nakloněný

Tuto kauzu dostal na stůl zkušený soudce David, který s oblibou posílal strany na první setkání se zapsaným mediátorem. Mediaci byl nakloněn. Zvlášť se mu osvědčovala v rodinných a sousedských sporech. Na chvíli zaváhal, zda v tomto případě už není na mediaci příliš pozdě, ale nakonec se rozhodl zkusit ji i tentokrát. Zakrátko se tedy strany sešly na již zmíněném prvním setkání se zapsaným mediátorem. Jelikož se na tom všichni účastníci shodli, ještě týž den zahájili faktickou společnou mediaci. Výsledkem poměrně složitého jednání byla po dvou dnech přijatá mediační dohoda, na které se Jiří zavázal prodat svůj byt vlastními silami do 6 měsíců a vyhnout se tak nucenému prodeji soudem.

mediace

První setkání se zapsaným mediátorem

Zapsaný mediátor, tedy mediátor, který splnil zákonné požadavky a byl zapsán na seznam vedený Ministerstvem spravedlnosti ČR, může být soudem jmenovaný pro tzv. první setkání se zapsaným mediátorem. Český právní řád umožňuje, aby soud toto setkání účastníkům řízení nařídil. Jde o informativní schůzku, na které by se strany a zapsaný mediátor měli setkat a prodiskutovat výhody mediace a vhodnost daného sporu pro tento konsenzuální proces.

Jestliže s tím strany sporu souhlasí, může být bezprostředně po ukončení tohoto setkání zahájena vlastní mediace. V některých evropských zemích šli ještě dál a přijali legislativu, která je u některých typů sporů zavazuje pokusit se před podáním žaloby o mimosoudní řešení sporu u smírčího orgánu prostřednictvím pokusu o smír před soudem či prostřednictvím mediace. Například v Rakousku se to týká právě některých sousedských sporů.

Více o KONSENZUALISTA

Přečtěte si také: Jak řešit sousedské spory? | Díl 6 - Vleklé neshody vyřešeny!

Jak řešit sousedské spory? | Díl 5 - To u nás v domě, problémy nenajdete…

Jak řešit sousedské spory? | Díl 4 - Mokré skvrny, kam se podíváš!

Jak řešit sousedské spory? | Díl 3 - Máte sklep? A mohla bych ho vidět…?

Jak řešit sousedské spory? | Díl 2 - Autoškola v bytě

Jak řešit sousedské spory? | Díl 1 - Ticho prosím!

Zdroj foto: Pixabay


Mohlo by vás zajímat

Webinář: Budoucnost FVE pro bytové domy

Webinář: Budoucnost FVE pro bytové domy

Portál sousedé.cz si pro Vás připravil další ze série vzdělávacích webinářů společně se svými odbornými experty na nejrůznější témata týkající se vedení a správy SVJ

Čisticí rohože usnadní úklid bytových domů

Čisticí rohože usnadní úklid bytových domů

Ve velkých městech nachází svůj domov většina mladých lidí, ale i řada rodin a seniorů v různě velkých bytech v centru, častěji pak v panelácích na okraji. Bytové domy nejsou výjimkou ani v malých městech a na vesnicích. Je jedno, zda lidé byt vlastní, nebo jsou v pronájmu. V domě nejsou sami a se svými sousedy mají společné prostory, o které se musí starat. A tady může někdy nastat kámen úrazu. Jaké existují možnosti úklidu společných prostor?