Odpovědnost předsedy SVJ a BD aneb co zvážit, než přijmete funkci?

Co zvážit než přijmete funkci v SVJ nebo BD?

Odpovědnost předsedy SVJ a BD aneb co zvážit, než přijmete funkci?

Před tím, než přijmete funkci člena statutárního orgánu společenství vlastníků či bytového družstva, je třeba zvážit, zda na výkon funkce máte dostatečné zkušenosti, znalosti a především čas. Započetím výkonu funkce se z vás musí stát řádný hospodář a o majetek společenství se musíte starat jako o vlastní. Za porušení zákonných povinností společenstvím jste jako statutární orgán osobně odpovědní, může Vám hrozit ztráta majetku, v nejzazším případě i trestní stíhání.

Co na povinnosti řádného hospodáře říká občanský zákoník?

Občanský zákoník v ust. § 159 zakotvuje povinnost vykonávat funkci statutárního orgánu „s nezbytnou loajalitou i s potřebnými znalostmi a pečlivostí,“ tedy takzvaně s péčí řádného hospodáře. Toto pravidlo dopadá i na bytová družstva. Ta se jinak řídí zákonem o obchodních korporacích, nicméně i na ně se vztahují obecná ustanovení občanského zákoníku o odpovědnosti statutárního orgánu.

Přecenění vlastních schopností vás neomlouvá

Pozor si musíte dát i na to, že občanský zákoník neomlouvá přecenění vlastních schopností, ust. § 159 zakotvuje domněnku, že ten, kdo „není této péče řádného hospodáře schopen, ač to musel zjistit při přijetí funkce nebo při jejím výkonu, a nevyvodí z toho pro sebe důsledky,“ jedná nedbale. Pokud tedy ve funkci setrváte, i když k jejímu výkonu nedisponujete dostatečnými schopnostmi, dopouštíte se protiprávního jednání a odpovídáte za škodu, která v té době společenství vznikne.

Jaké škody můžou vzniknout?

Škoda může společenství vzniknout v celé řadě situací. Může to být například nevymáhání pohledávky společenství vůči jeho členovi po tak dlouhou dobu, že se pohledávka promlčela, ale i situace, kdy statutární orgán otálí s podáním exekučního návrhu, dojde k souběhu exekucí a z prodeje jednotky člena se uspokojí jiný věřitel. Dále může společenství vzniknout škoda třeba v případě neaktuálních zápisů v obchodním rejstříku či včas nezaložených dokumentů ve sbírce listin.

Vaše zodpovědnost vs. správcovská firma pro SVJ nebo BD

Pokud se rozhodnete svěřit správu nemovitosti správcovské firmě, je třeba činnost firmy důkladně a průběžně kontrolovat. Podepsáním smlouvy o správě nemovitosti totiž odpovědnost na správce nepřechází, protože mezi ním a vlastníky neexistuje žádný právní vztah. Odpovědnost vůči členům společenství stále zůstává na bedrech statutárního orgánu.

Velké nároky na předsedy SVJ a BD

Je evidentní, že občanský zákoník klade na osoby vykonávající funkci statutárního orgánu poměrně velké nároky, a proto by členové orgánů společenství měli všechna zásadní rozhodnutí a závažné kroky konzultovat s odborníky. Ušetří si tím řadu nepříjemností, zbytečných výdajů a úmorného papírování. Praktickou možností, jak se před důsledky odpovědnosti orgánů společenství bránit, může být i pojištění odpovědnosti.

O funkce v SVJ není zájem

Nikoho tak asi nepřekvapí, že v současné době se o funkci statutárního orgánu členové společenství příliš neperou, vzhledem ke stále narůstajícímu objemu zákonných povinností, které na společenství dopadají, a finanční odměně, která většinou neodpovídá vynaloženému úsilí. Často se k tomu mohou připojit i ostré názorové střety uvnitř společenství, a tak čím dál více subjektů volí předání funkce profesionálnímu předsedovi, který má vzhledem ke své odbornosti a nestrannosti většinou daleko větší šanci uspět při správě domu.

Více o SVJ Právník

Přečtěte si také: Vyúčtování služeb pro SVJ už je tady! Jak na to?

Znáte svoje práva vlastníka bytu na informace? Co všechno zahrnují a na co si dát pozor?

Aplikovatelnost online hlasování v rozhodování společenství vlastníků

Zdroj foto: Pixabay


Mohlo by vás zajímat

Vyúčtování služeb pro SVJ už je tady! Jak na to?

Vyúčtování služeb pro SVJ už je tady! Jak na to?

Opět se blíží nejzazší termín pro vyúčtování služeb společenství vlastníků jednotek poskytnutých za předchozí kalendářní rok. Jak má správné vyúčtování SVJ vypadat a jakých chyb se vyvarovat?

SOFTLINK - CEM BYTOVÉ DOMY

SOFTLINK - CEM BYTOVÉ DOMY

Jak plnit legislativu o dálkových odečtech pro bytový dům? Dnes i v budoucnosti? Máme pro Vás řešení!