Práva a povinnosti při výlučném využívání společné části bytového domu

Každý bytový dům má společné prostory, které jeho obyvatelé více či méně využívají. Jak je to ale s výlučným využíváním společné části a jaká jsou vaše práva a povinnosti?

Práva a povinnosti při výlučném využívání společné části bytového domu

Výlučné užívání společné části

Společnými částmi se dle § 1160 odst. 1 občanského zákoníku rozumí ty části nemovité věci, které podle své povahy mají sloužit vlastníkům jednotek společně. Zákon dále v druhém odstavci téhož paragrafu stanoví, že jsou jimi vždy pozemek, na němž byl dům zřízen, nebo věcné právo, jež vlastníkům jednotek zakládá právo mít na pozemku dům, dále pak stavební části podstatné pro zachování domu včetně jeho hlavních konstrukcí, a jeho tvaru i vzhledu, jakož i pro zachování bytu jiného vlastníka jednotky, a zařízení sloužící i jinému vlastníku jednotky k užívání bytu. Tento zákonný výčet je minimálním rozsahem společných částí. Není však vyloučeno, že si vlastníci určí v prohlášení vlastníka i další části nemovité věci jako společné. Dle zákonného ustanovení zůstává takto vymezená část nemovité věci společnou i tehdy, je-li přenechána některému vlastníku jednotky k výlučnému užívání.

Parkovací místo nebo třeba sklep

V situacích, kdy reálně určitou společnou část používá jen jeden či jen omezené množství vlastníků, je možné ji, jak bylo výše naznačeno, přenechat k výlučnému užívání pouze některému vlastníku (některým vlastníkům). Typicky se bude jednat např. o parkovací stání, terasu či sklepní kóji. Toto určení je však povinně zaznamenáváno v prohlášení vlastníka a je tedy proto nutné, aby se v něm změna promítla. Co se týče oprav takové části, vzhledem k tomu, že nadále zůstává částí společnou, provádí a hradí vlastník v tomto případě pouze údržbu a drobné opravy.

Co můžu a nesmím?

Je třeba mít na paměti, že režim výlučného užívání s sebou nese rovněž povinnosti, a to jednak v podobě výše zmíněné údržby a dále se také zpravidla promítne do výše povinně hrazených příspěvků na správu domu a pozemku, a to v závislosti na povaze, rozměrech a umístění dané společné části a také s přihlédnutím k rozsahu povinnosti vlastníka spravovat jednotku, jež je mu vyhrazena k výlučnému užívání, na vlastní náklad.

Více o SVJ Právník

Přečtěte si také:

Co dělat, když vás trápí hlučný soused?

Zpřístupnění bytu pro odečet energií

Jak je to se zápisem skutečných majitelů SVJ?

Zdroj foto: Pixabay.com


Mohlo by vás zajímat

Aplikovatelnost online hlasování v rozhodování společenství vlastníků

Aplikovatelnost online hlasování v rozhodování společenství vlastníků

Mezi zákonem upravené možnosti společenství vlastníků rozhodovat o svých záležitostech náleží rozhodování vlastníků přímo na shromáždění, které vyžaduje jejich přítomnost, ale také rozhodování mimo zasedání shromáždění, a to dle ustanovení § 1210 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a násl. (dále také jako „OZ“).

Jak se k hlasování per rollam staví banky?

Jak se k hlasování per rollam staví banky?

Zákaz shromažďování většího počtu lidí se zásadně negativně projevil i v oblasti rozhodovací činnosti v rámci fungování bytových družstev a společenství vlastníků. Jak se BD a SVJ s touto skutečností vyrovnávají a jak se tato situace projevila v přístupu banky při dokládání souhlasu, jsme se zeptali finančního specialisty Ladislava Kouckého z ČSOB.

"Je potřeba jít s dobou," říká Jaroslav Horáček

"Je potřeba jít s dobou," říká Jaroslav Horáček

Pořád ještě váháte nad internetovou aplikací sousede.cz a nejste si stoprocentně jistí, jestli ji chcete zkusit? Na otázky Magazínu odpovídá předseda SVJ Jiráskova 300, které je ve správě SBD PS Liberec, Jaroslav Horáček.