Práva a povinnosti při výlučném využívání společné části bytového domu

Každý bytový dům má společné prostory, které jeho obyvatelé více či méně využívají. Jak je to ale s výlučným využíváním společné části a jaká jsou vaše práva a povinnosti?

Práva a povinnosti při výlučném využívání společné části bytového domu

Výlučné užívání společné části

Společnými částmi se dle § 1160 odst. 1 občanského zákoníku rozumí ty části nemovité věci, které podle své povahy mají sloužit vlastníkům jednotek společně. Zákon dále v druhém odstavci téhož paragrafu stanoví, že jsou jimi vždy pozemek, na němž byl dům zřízen, nebo věcné právo, jež vlastníkům jednotek zakládá právo mít na pozemku dům, dále pak stavební části podstatné pro zachování domu včetně jeho hlavních konstrukcí, a jeho tvaru i vzhledu, jakož i pro zachování bytu jiného vlastníka jednotky, a zařízení sloužící i jinému vlastníku jednotky k užívání bytu. Tento zákonný výčet je minimálním rozsahem společných částí. Není však vyloučeno, že si vlastníci určí v prohlášení vlastníka i další části nemovité věci jako společné. Dle zákonného ustanovení zůstává takto vymezená část nemovité věci společnou i tehdy, je-li přenechána některému vlastníku jednotky k výlučnému užívání.

Parkovací místo nebo třeba sklep

V situacích, kdy reálně určitou společnou část používá jen jeden či jen omezené množství vlastníků, je možné ji, jak bylo výše naznačeno, přenechat k výlučnému užívání pouze některému vlastníku (některým vlastníkům). Typicky se bude jednat např. o parkovací stání, terasu či sklepní kóji. Toto určení je však povinně zaznamenáváno v prohlášení vlastníka a je tedy proto nutné, aby se v něm změna promítla. Co se týče oprav takové části, vzhledem k tomu, že nadále zůstává částí společnou, provádí a hradí vlastník v tomto případě pouze údržbu a drobné opravy.

Co můžu a nesmím?

Je třeba mít na paměti, že režim výlučného užívání s sebou nese rovněž povinnosti, a to jednak v podobě výše zmíněné údržby a dále se také zpravidla promítne do výše povinně hrazených příspěvků na správu domu a pozemku, a to v závislosti na povaze, rozměrech a umístění dané společné části a také s přihlédnutím k rozsahu povinnosti vlastníka spravovat jednotku, jež je mu vyhrazena k výlučnému užívání, na vlastní náklad.

Více o SVJ Právník

Přečtěte si také:

Co dělat, když vás trápí hlučný soused?

Zpřístupnění bytu pro odečet energií

Jak je to se zápisem skutečných majitelů SVJ?

Zdroj foto: Pixabay.com


Mohlo by vás zajímat

Může SVJ převést příjem ze společných částí domu a pozemku do „fondu oprav“?

Může SVJ převést příjem ze společných částí domu a pozemku do „fondu oprav“?

Rychlé NE jako odpověď na otázku v nadpisu článku by nebylo špatnou odpovědí. Nikdo, ani SVJ, totiž nemůže bez dalšího nakládat s příjmem, který není jeho. A příjmy plynoucí z nakládání se společnými částmi domu a pozemku nepatří SVJ, ale jednotlivým spoluvlastníkům. V praxi ale často dochází k situaci, kdy samotní spoluvlastníci mají zájem tyto prostředky do tzv. „fondu oprav“ převést. Jak to lze provést?