Práva a povinnosti při výlučném využívání společné části bytového domu

Každý bytový dům má společné prostory, které jeho obyvatelé více či méně využívají. Jak je to ale s výlučným využíváním společné části a jaká jsou vaše práva a povinnosti?

Práva a povinnosti při výlučném využívání společné části bytového domu

Výlučné užívání společné části

Společnými částmi se dle § 1160 odst. 1 občanského zákoníku rozumí ty části nemovité věci, které podle své povahy mají sloužit vlastníkům jednotek společně. Zákon dále v druhém odstavci téhož paragrafu stanoví, že jsou jimi vždy pozemek, na němž byl dům zřízen, nebo věcné právo, jež vlastníkům jednotek zakládá právo mít na pozemku dům, dále pak stavební části podstatné pro zachování domu včetně jeho hlavních konstrukcí, a jeho tvaru i vzhledu, jakož i pro zachování bytu jiného vlastníka jednotky, a zařízení sloužící i jinému vlastníku jednotky k užívání bytu. Tento zákonný výčet je minimálním rozsahem společných částí. Není však vyloučeno, že si vlastníci určí v prohlášení vlastníka i další části nemovité věci jako společné. Dle zákonného ustanovení zůstává takto vymezená část nemovité věci společnou i tehdy, je-li přenechána některému vlastníku jednotky k výlučnému užívání.

Parkovací místo nebo třeba sklep

V situacích, kdy reálně určitou společnou část používá jen jeden či jen omezené množství vlastníků, je možné ji, jak bylo výše naznačeno, přenechat k výlučnému užívání pouze některému vlastníku (některým vlastníkům). Typicky se bude jednat např. o parkovací stání, terasu či sklepní kóji. Toto určení je však povinně zaznamenáváno v prohlášení vlastníka a je tedy proto nutné, aby se v něm změna promítla. Co se týče oprav takové části, vzhledem k tomu, že nadále zůstává částí společnou, provádí a hradí vlastník v tomto případě pouze údržbu a drobné opravy.

Co můžu a nesmím?

Je třeba mít na paměti, že režim výlučného užívání s sebou nese rovněž povinnosti, a to jednak v podobě výše zmíněné údržby a dále se také zpravidla promítne do výše povinně hrazených příspěvků na správu domu a pozemku, a to v závislosti na povaze, rozměrech a umístění dané společné části a také s přihlédnutím k rozsahu povinnosti vlastníka spravovat jednotku, jež je mu vyhrazena k výlučnému užívání, na vlastní náklad.

Více o SVJ Právník

Přečtěte si také:

Co dělat, když vás trápí hlučný soused?

Zpřístupnění bytu pro odečet energií

Jak je to se zápisem skutečných majitelů SVJ?

Zdroj foto: Pixabay.com


Mohlo by vás zajímat

Moderní řešení detekce úniku plynu v bytových jednotkách

Moderní řešení detekce úniku plynu v bytových jednotkách

Přestože v České republice žádný zákon nenařizuje povinnost detekovat nebezpečné plyny v domácnostech, je instalace detektorů důrazně doporučována. Obzvláště pak v bytových domech představuje únik plynu riziko nejen pro obyvatele dané bytové jednotky, ale celého domu.

Domy s vlastní kotelnou mohou ušetřit desítky tisíc na DPH. Mnoho domů o tom neví, nebo se bojí změny?

Domy s vlastní kotelnou mohou ušetřit desítky tisíc na DPH. Mnoho domů o tom neví, nebo se bojí změny?

Teplo je již řadu let zařazeno ve snížené sazbě DPH 10 % resp. 12 % od roku 2024, naproti tomu plyn a elektřina nakoupené samostatně jsou v základní sazbě 21 %. Všechny centrálně vytápěné domy nakupují vytápění a teplou vodu s nižší sazbou DPH než bytové domy s vlastní kotelnou, které si nakupují plyn či elektřinu sami. Může váš dům také ušetřit?