Práva a povinnosti při výlučném využívání společné části bytového domu

Každý bytový dům má společné prostory, které jeho obyvatelé více či méně využívají. Jak je to ale s výlučným využíváním společné části a jaká jsou vaše práva a povinnosti?

Práva a povinnosti při výlučném využívání společné části bytového domu

Výlučné užívání společné části

Společnými částmi se dle § 1160 odst. 1 občanského zákoníku rozumí ty části nemovité věci, které podle své povahy mají sloužit vlastníkům jednotek společně. Zákon dále v druhém odstavci téhož paragrafu stanoví, že jsou jimi vždy pozemek, na němž byl dům zřízen, nebo věcné právo, jež vlastníkům jednotek zakládá právo mít na pozemku dům, dále pak stavební části podstatné pro zachování domu včetně jeho hlavních konstrukcí, a jeho tvaru i vzhledu, jakož i pro zachování bytu jiného vlastníka jednotky, a zařízení sloužící i jinému vlastníku jednotky k užívání bytu. Tento zákonný výčet je minimálním rozsahem společných částí. Není však vyloučeno, že si vlastníci určí v prohlášení vlastníka i další části nemovité věci jako společné. Dle zákonného ustanovení zůstává takto vymezená část nemovité věci společnou i tehdy, je-li přenechána některému vlastníku jednotky k výlučnému užívání.

Parkovací místo nebo třeba sklep

V situacích, kdy reálně určitou společnou část používá jen jeden či jen omezené množství vlastníků, je možné ji, jak bylo výše naznačeno, přenechat k výlučnému užívání pouze některému vlastníku (některým vlastníkům). Typicky se bude jednat např. o parkovací stání, terasu či sklepní kóji. Toto určení je však povinně zaznamenáváno v prohlášení vlastníka a je tedy proto nutné, aby se v něm změna promítla. Co se týče oprav takové části, vzhledem k tomu, že nadále zůstává částí společnou, provádí a hradí vlastník v tomto případě pouze údržbu a drobné opravy.

Co můžu a nesmím?

Je třeba mít na paměti, že režim výlučného užívání s sebou nese rovněž povinnosti, a to jednak v podobě výše zmíněné údržby a dále se také zpravidla promítne do výše povinně hrazených příspěvků na správu domu a pozemku, a to v závislosti na povaze, rozměrech a umístění dané společné části a také s přihlédnutím k rozsahu povinnosti vlastníka spravovat jednotku, jež je mu vyhrazena k výlučnému užívání, na vlastní náklad.

Více o SVJ Právník

Přečtěte si také:

Co dělat, když vás trápí hlučný soused?

Zpřístupnění bytu pro odečet energií

Jak je to se zápisem skutečných majitelů SVJ?

Zdroj foto: Pixabay.com


Mohlo by vás zajímat

Whistleblowing pro organizace s více než 25 zaměstnanci

Whistleblowing pro organizace s více než 25 zaměstnanci

Návrh zákona o ochraně oznamovatelů, takzvaných whistleblowerů, ukládá povinnost zavést vnitřní oznamovací systém mimo jiné všem organizacím, které zaměstnávající více než 25 osob. Dotknout se tak může i bytových družstev nebo společenství vlastníků jednotek. A zákon počítá s citelnými sankcemi, pokud organizace svoje povinnosti nesplní. HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář proto klientům přináší své efektivní řešení FairWhistle.

Jak vytápět úsporně? Dejte šanci decentrálním zdrojům

Jak vytápět úsporně? Dejte šanci decentrálním zdrojům

Cena energií jde v poslední době strmě vzhůru, což se týká i teplárenství. Pokud chcete váš bytový dům v budoucnu vytápět úsporně, je třeba se poohlédnout po chytrém řešení, díky kterému nebudete závislí na centrální soustavě. Takové řešení přináší Bohumil Matyska ze společnosti Energo-Space consult, která se zabývá výrobou tepla a teplé užitkové vody z decentrálních zdrojů.

Anonymita obyvatel v obytných domech jako trend moderní doby i přízrak nejistoty a nebezpečí

Anonymita obyvatel v obytných domech jako trend moderní doby i přízrak nejistoty a nebezpečí

Společné soužití mnoha lidí na malém prostoru, uspěchaná doba, změny pracovních návyků. To vše jsou příčiny, které narušují rodinné vztahy a o těch sousedských nemluvě. Tyto změny vedou k anonymitě a v sousedství nevyhnutelně k obavám, nedůvěře i neochotě se podílet na společné údržbě sdíleného majetku. Pokud jste správce nebo majitel nemovitostí, přistupte k řešení této situace komplexně.