Co dělat, když vás trápí hlučný soused?

Máte hlučného souseda? Máte oporu v zákoně a můžete se bránit. Rady nejen pro členy SVJ.

Co dělat, když vás trápí hlučný soused?

Přímé a nepřímé imise

Průnik hluku a vibrací ze sousedního bytu spadá pod kategorii tzv. imisí dle § 1013 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. Jedná se o zásah do vlastnického práva, který vznikl kolizí dvou vlastnických práv – vlastníka jednotky a jeho souseda. Zákon rozlišuje v takovém případě mezi imisemi přímými, kdy soused záměrně vytváří hluk či otřesy, resp. záměrně přivádí jiné imise do bytu vlastníka, a mezi imisemi nepřímými, kdy dochází k průniku hluku nebo otřesů jako vedlejší jev užívání sousedova bytu. Přímé imise jsou zakázané vždy a nezáleží přitom, jakou měrou soused vlastníka reálně obtěžuje. V případě imisí nepřímých pak naopak velmi záleží na stupni obtěžování, přičemž je nutné zvažovat zejména intenzitu, dobu, ve které k rušení dochází a jak dlouho trvá, dále pak, zda jde o rušení jednorázové, opakované, úmyslné, zda je předmět vytvářející hluk nebo vibrace užíván v souladu s jeho účelem apod.

Když hluk neodpovídá místním poměrům

Vlastník musí, nejedná-li se o výše zmíněný případ záměrného obtěžování hlukem a vibracemi, strpět hluk a vibrace v míře přiměřené místním poměrům, pokud tento hluk a vibrace podstatně neomezují obvyklé užívání jeho bytu. Místními poměry se rozumí konkrétní situace v dané lokalitě, tj. to, co je běžně sousedsky tolerované a odpovídající místním zvyklostem. Pojem „místních poměrů“ není nikde pevně stanoven nebo vyjádřen ve fixních limitních hodnotách, a proto, nedosahuje-li hluk takové intenzity, při které by docházelo k překročení limitů upravených v hygienických předpisech, ponechává se zde rozhodnutí o (ne)přiměřenosti soudcovskému uvážení. Každý případ je proto velmi individuální.

Sousedská žaloba

Proti obtěžování hlukem a vibracemi se lze bránit tzv. sousedskou žalobou. Takovou ochranu může uplatnit i nájemce či jiná osoba, která je oprávněna k užívání bytu. Soused, vlastník bytu, ze kterého vychází zdroj rušení, je odpovědný (spolu se samotným rušitelem) vždy bez ohledu na zavinění, i v případě, že rušitelem je někdo jiný (nájemník, jiná osoba oprávněná k užívání) a je pak jeho povinností sjednat s tímto rušitelem nápravu. Soud pak v případě úspěšné žaloby stanoví sousedu povinnost zdržet se rušení, nestanoví však už povinnost provedení konkrétních opatření. Nebudou-li však opatření provedena dostatečně efektivně, může být sousedu uložena pokuta, a to i opakovaně.

Závěrem je třeba říci, že řešení soudní cestou je řešením spíše krajním a poměrně nákladným s nejistým výsledkem. Je proto dobré zvážit, zda není skutečně možné se se sousedy na řešení efektivně dohodnout a vyřešit tak konflikt mimosoudně. V určitých případech se dají tyto spory řešit i v rámci shromáždění vlastníků jednotek.

Více o SVJ Právník

Přečtěte si také:

Jak řešit sousedské spory? | Díl 1 - Ticho prosím!

Jak je to se zápisem skutečných majitelů SVJ?

Dlužníci ve společenství vlastníků

Jak hlasovat mimo shromáždění, listinně nebo elektronicky?

Sousedé.cz - s námi máte domy v kapse

Vytvořili jsme přehlednou platformu pro společenství vlastníků jednotek s cílem ušetřit čas, peníze a nervy. S námi lze dělat správu bytových domů tak, aby se všem dobře žilo. Zjednodušili jsme práci pro správce SVJ a pro výbor SVJ. Jako předseda SVJ budete mít vše důležité na jednom místě, vždy a odkudkoliv dostupné a samozřejmě přehledné. Pro správce SVJ jsme připravili přehledný komunikační kanál, který umožňuje rychlou distribuci dokumentů s garancí přečtení a evidenci závad, která vám ulehčí od starostí s hlášením a řešením jakýchkoliv závad v rámci SVJ.

Zaregistrujte se a vyzkoušejte náš portál společenství vlastníků. Zjednodušte si život a využijte online prostředí. Mějte váš dům v kapse.

Zdroj foto: Canva


Mohlo by vás zajímat

Pojištění nemovitosti nezapomínejte včas aktualizovat

Pojištění nemovitosti nezapomínejte včas aktualizovat

Máte platnou smlouvu na pojištění nemovitosti? Děláte jistě dobře, protože případné škody pro vás mohou být likvidační. Jako klíčové se ale ukazuje, abyste tuto smlouvu dostatečně často aktualizovali a uváděli co nejpřesnější hodnotu pojišťované nemovitosti. Jen tak se vyhnete nepříjemnému zklamání při likvidaci škody.

Rekordní rok 2020: Nejvíce prodaných bytů za deset let

Rekordní rok 2020: Nejvíce prodaných bytů za deset let

Na pražském trhu s novými byty zaznamenaly developerské společnosti v posledním loňském čtvrtletí doslova explozi poptávky. Celkem se jim podařilo prodat na 2050 jednotek, což je nejvíc za posledních deset let. Díky tomu dohnaly ztráty v prodejích z druhého kvartálu a celkově rok zakončily na počtu 5800 prodaných nových bytů.