Práva a povinnosti vlastníka bytové jednotky spojené s rozdělením bytové jednotky

Co říká právo na rozdělení bytových jednotek? Co vše je potřeba zařídit?

Práva a povinnosti vlastníka bytové jednotky spojené s rozdělením bytové jednotky

Jak se na rozdělení bytových jednotek dívá právo?

Vlastník může se svojí bytovou či nebytovou jednotkou volně disponovat v mezích svého vlastnického práva. V rámci tohoto práva tak může jednotku coby věc nemovitou i rozdělit. Nicméně toto rozdělení již zasahuje do práv a povinností ostatních členů SVJ a BD ve znění aktuálně účinné úpravy občanského zákoníku. Vlastník je v takovém případě povinen obstarat si souhlasy dalších členů SVJ. Pro tento souhlas musí doložit projektovou dokumentaci, která rozdělení bytové jednotky graficky popisuje. Otázkou zní, kolik členů společenství je s ohledem na současnou právní úpravu povinno souhlas s rozdělením jednotky v bytovém domě udělit a zda k dokončení celého procesu stačí mít pouze tento dokument.

Rozdělení bytových jednotek

Pokud se rozdělení bytové jednotky nedotkne podílu dalších spoluvlastníků na společných částech domu, postačuje souhlas pouze nadpoloviční většiny všech členů SVJ nebo BD. Prakticky se jedná o situaci, kdy se rozdělí jedna jednotka na dvě, které svojí výměrou a umístěním kopírují jednotku předchozí již v katastru nemovitostí zapsanou. Nedochází tedy k zásahu do společných částí bytového domu jako nemovitosti. Pokud by se však do společných částí nemovitosti zasahovalo rozšířením jednotky, už by bylo nutné mít souhlas všech spoluvlastníků.

Změna prohlášení vlastníka bytového domu

Kromě souhlasu členů společenství čekají dále vlastníka již jednodušší kroky k dokončení rozdělení nemovitosti. Musí vyhotovit změnu prohlášení vlastníka bytového domu, ve kterém uvede nový stav nastalý po rozdělení jednotky (vymezení nově vzniklých jednotek včetně jejich výměry, dispozic a k něm náležících podílů na společných částech domu) a rovněž udělit (de facto sám sobě) písemný souhlas vlastníka jednotky s jejím rozdělením. Celý výše popsaný proces není zvlášť složitý, nicméně vždy záleží na vůli ostatních spoluvlastníků, zda rozdělení jednotky odsouhlasí.

Více o SVJ Právník

Přečtěte si také:

Odpovědnost předsedy SVJ a BD aneb co zvážit, než přijmete funkci?

Vyúčtování služeb pro SVJ už je tady! Jak na to?

Znáte svoje práva vlastníka bytu na informace? Co všechno zahrnují a na co si dát pozor?

Zdroj foto: Canva


Mohlo by vás zajímat

Může SVJ převést příjem ze společných částí domu a pozemku do „fondu oprav“?

Může SVJ převést příjem ze společných částí domu a pozemku do „fondu oprav“?

Rychlé NE jako odpověď na otázku v nadpisu článku by nebylo špatnou odpovědí. Nikdo, ani SVJ, totiž nemůže bez dalšího nakládat s příjmem, který není jeho. A příjmy plynoucí z nakládání se společnými částmi domu a pozemku nepatří SVJ, ale jednotlivým spoluvlastníkům. V praxi ale často dochází k situaci, kdy samotní spoluvlastníci mají zájem tyto prostředky do tzv. „fondu oprav“ převést. Jak to lze provést?