Práva a povinnosti vlastníka bytové jednotky spojené s rozdělením bytové jednotky

Co říká právo na rozdělení bytových jednotek? Co vše je potřeba zařídit?

Práva a povinnosti vlastníka bytové jednotky spojené s rozdělením bytové jednotky

Jak se na rozdělení bytových jednotek dívá právo?

Vlastník může se svojí bytovou či nebytovou jednotkou volně disponovat v mezích svého vlastnického práva. V rámci tohoto práva tak může jednotku coby věc nemovitou i rozdělit. Nicméně toto rozdělení již zasahuje do práv a povinností ostatních členů SVJ a BD ve znění aktuálně účinné úpravy občanského zákoníku. Vlastník je v takovém případě povinen obstarat si souhlasy dalších členů SVJ. Pro tento souhlas musí doložit projektovou dokumentaci, která rozdělení bytové jednotky graficky popisuje. Otázkou zní, kolik členů společenství je s ohledem na současnou právní úpravu povinno souhlas s rozdělením jednotky v bytovém domě udělit a zda k dokončení celého procesu stačí mít pouze tento dokument.

Rozdělení bytových jednotek

Pokud se rozdělení bytové jednotky nedotkne podílu dalších spoluvlastníků na společných částech domu, postačuje souhlas pouze nadpoloviční většiny všech členů SVJ nebo BD. Prakticky se jedná o situaci, kdy se rozdělí jedna jednotka na dvě, které svojí výměrou a umístěním kopírují jednotku předchozí již v katastru nemovitostí zapsanou. Nedochází tedy k zásahu do společných částí bytového domu jako nemovitosti. Pokud by se však do společných částí nemovitosti zasahovalo rozšířením jednotky, už by bylo nutné mít souhlas všech spoluvlastníků.

Změna prohlášení vlastníka bytového domu

Kromě souhlasu členů společenství čekají dále vlastníka již jednodušší kroky k dokončení rozdělení nemovitosti. Musí vyhotovit změnu prohlášení vlastníka bytového domu, ve kterém uvede nový stav nastalý po rozdělení jednotky (vymezení nově vzniklých jednotek včetně jejich výměry, dispozic a k něm náležících podílů na společných částech domu) a rovněž udělit (de facto sám sobě) písemný souhlas vlastníka jednotky s jejím rozdělením. Celý výše popsaný proces není zvlášť složitý, nicméně vždy záleží na vůli ostatních spoluvlastníků, zda rozdělení jednotky odsouhlasí.

Více o SVJ Právník

Přečtěte si také:

Odpovědnost předsedy SVJ a BD aneb co zvážit, než přijmete funkci?

Vyúčtování služeb pro SVJ už je tady! Jak na to?

Znáte svoje práva vlastníka bytu na informace? Co všechno zahrnují a na co si dát pozor?

Zdroj foto: Canva


Mohlo by vás zajímat

Čisticí rohože usnadní úklid bytových domů

Čisticí rohože usnadní úklid bytových domů

Ve velkých městech nachází svůj domov většina mladých lidí, ale i řada rodin a seniorů v různě velkých bytech v centru, častěji pak v panelácích na okraji. Bytové domy nejsou výjimkou ani v malých městech a na vesnicích. Je jedno, zda lidé byt vlastní, nebo jsou v pronájmu. V domě nejsou sami a se svými sousedy mají společné prostory, o které se musí starat. A tady může někdy nastat kámen úrazu. Jaké existují možnosti úklidu společných prostor?

Moderní řešení detekce úniku plynu v bytových jednotkách

Moderní řešení detekce úniku plynu v bytových jednotkách

Přestože v České republice žádný zákon nenařizuje povinnost detekovat nebezpečné plyny v domácnostech, je instalace detektorů důrazně doporučována. Obzvláště pak v bytových domech představuje únik plynu riziko nejen pro obyvatele dané bytové jednotky, ale celého domu.

Domy s vlastní kotelnou mohou ušetřit desítky tisíc na DPH. Mnoho domů o tom neví, nebo se bojí změny?

Domy s vlastní kotelnou mohou ušetřit desítky tisíc na DPH. Mnoho domů o tom neví, nebo se bojí změny?

Teplo je již řadu let zařazeno ve snížené sazbě DPH 10 % resp. 12 % od roku 2024, naproti tomu plyn a elektřina nakoupené samostatně jsou v základní sazbě 21 %. Všechny centrálně vytápěné domy nakupují vytápění a teplou vodu s nižší sazbou DPH než bytové domy s vlastní kotelnou, které si nakupují plyn či elektřinu sami. Může váš dům také ušetřit?