Práva a povinnosti vlastníka bytové jednotky spojené s rozdělením bytové jednotky

Co říká právo na rozdělení bytových jednotek? Co vše je potřeba zařídit?

Práva a povinnosti vlastníka bytové jednotky spojené s rozdělením bytové jednotky

Jak se na rozdělení bytových jednotek dívá právo?

Vlastník může se svojí bytovou či nebytovou jednotkou volně disponovat v mezích svého vlastnického práva. V rámci tohoto práva tak může jednotku coby věc nemovitou i rozdělit. Nicméně toto rozdělení již zasahuje do práv a povinností ostatních členů SVJ a BD ve znění aktuálně účinné úpravy občanského zákoníku. Vlastník je v takovém případě povinen obstarat si souhlasy dalších členů SVJ. Pro tento souhlas musí doložit projektovou dokumentaci, která rozdělení bytové jednotky graficky popisuje. Otázkou zní, kolik členů společenství je s ohledem na současnou právní úpravu povinno souhlas s rozdělením jednotky v bytovém domě udělit a zda k dokončení celého procesu stačí mít pouze tento dokument.

Rozdělení bytových jednotek

Pokud se rozdělení bytové jednotky nedotkne podílu dalších spoluvlastníků na společných částech domu, postačuje souhlas pouze nadpoloviční většiny všech členů SVJ nebo BD. Prakticky se jedná o situaci, kdy se rozdělí jedna jednotka na dvě, které svojí výměrou a umístěním kopírují jednotku předchozí již v katastru nemovitostí zapsanou. Nedochází tedy k zásahu do společných částí bytového domu jako nemovitosti. Pokud by se však do společných částí nemovitosti zasahovalo rozšířením jednotky, už by bylo nutné mít souhlas všech spoluvlastníků.

Změna prohlášení vlastníka bytového domu

Kromě souhlasu členů společenství čekají dále vlastníka již jednodušší kroky k dokončení rozdělení nemovitosti. Musí vyhotovit změnu prohlášení vlastníka bytového domu, ve kterém uvede nový stav nastalý po rozdělení jednotky (vymezení nově vzniklých jednotek včetně jejich výměry, dispozic a k něm náležících podílů na společných částech domu) a rovněž udělit (de facto sám sobě) písemný souhlas vlastníka jednotky s jejím rozdělením. Celý výše popsaný proces není zvlášť složitý, nicméně vždy záleží na vůli ostatních spoluvlastníků, zda rozdělení jednotky odsouhlasí.

Více o SVJ Právník

Přečtěte si také:

Odpovědnost předsedy SVJ a BD aneb co zvážit, než přijmete funkci?

Vyúčtování služeb pro SVJ už je tady! Jak na to?

Znáte svoje práva vlastníka bytu na informace? Co všechno zahrnují a na co si dát pozor?

Zdroj foto: Canva


Mohlo by vás zajímat

Financování výměny oken nejen dotacemi z programu Zelená úsporám

Financování výměny oken nejen dotacemi z programu Zelená úsporám

Chcete ušetřit za energie, a hlavně zvýšit teplotní komfort bytu? Máte již vyměněná okna? Právě okny uniká velké množství tepla, které se odráží na účtech za energie. Jak, ale financovat výměnu oken? Potřebujete nějaké svolení? A nemohli byste náhodou využít dotaci?

Odečty vody na dálku zajistí moderní technika

Odečty vody na dálku zajistí moderní technika

V bytech, které spravuje společenství vlastníků jednotek, je třeba vždy jednou za rok provést odečty tepla, teplé a studené vody. Jak tyto odečty zjednodušit a nemuset „nahánět“ veškeré majitele bytových jednotek v určitý čas do svých domovů? Pomůže moderní technika, konkrétně Internet věcí.

Jak se připravit na výměnu špaletových oken

Jak se připravit na výměnu špaletových oken

Každá okna jednou doslouží a je potřeba se postarat o jejich výměnu, v mnoha případech to jde hravě bez složitého vyřizování. Někdy je však nutné se předem trochu připravit. Ačkoli na výměnu oken často nepotřebujete ani ohlášení stavby natož stavební povolení, ve společenství vlastníků jednotek může být situace trochu složitější.