Pandemie nutí SVJ k modernizaci

Dostat většinu vlastníků bytových jednotek na schůzi SVJ nikdy nebyl lehký úkol, ale pandemie snížila šanci cokoliv odhlasovat na nulu. Digitalizace SVJ se z luxusního řešení nakonec stala nutností. Nyní platformy poskytující služby pro SVJ rozšiřují své služby.

Pandemie nutí SVJ k modernizaci

Problematika správy bytů se týká značného počtu lidí bydlících v bytových domech, kteří musí prostřednictvím svých výborů řešit vše – od financí, přes organizování schůzí až po výměnu žárovek na chodbách. Vesměs ale spravují a organizují veškerou agendu postaru – papírovou formou nebo e-mailem. Již před roky vznikla řada platforem pro sdílení informací suplujících formu nástěnky. Některé se dále vyvíjely a dnes představují komplexní nástroj. Jednou z platforem, usnadňující vzájemnou komunikaci mezi majiteli bytů, výborem a správcem domu, jsou Sousede.cz. Portál řeší:

  • potřeby jak vlastníků – zejména přístup k informacím, jednoduchou on-line komunikaci nebo kontrolu nad správou majetku,
  • dále pomáhá statutárním orgánům SVJ jednodušeji a efektivně řešit jak zákonné, tak věcné potřeby správy
  • a v neposlední řadě nabízí správcům moderní klientskou zónu jako platformu pro efektivnější a levnější komunikaci s jednotlivými SVJ.

Hlasovat se dá také online

Jednou ze služeb, která v současnosti prochází dynamickým rozvojem, je hlasování on-line. Výraznému zájmu přispěla mimořádná opatření v souvislosti s koronavirem, která znemožnila konání standardních shromáždění. Portál Sousede.cz umožňuje pohodlné online hlasování vlastníků per rollam přes web www.sousede.cz/online-hlasovani odkudkoli, kdykoli a za zlomek nákladů. Pokud se lidé nemohou vídat, pak je on-line komunikace jedinou efektivní cestou k vyřešení takových potřeb. Samozřejmě to platí i mimo pandemii. Film Vlastníci všem v humorné nadsázce jasně ukázal realitu schůzí a efektivitu docílení výsledku. S hlasováním online tohle nikdo zažívat nemusí. Hlasování je nyní dostupné na dva měsíce zdarma. Portál se rozhodl poskytnout tuto službu v rámci zkušebního období. SVJ se můžou zaregistrovat, hlasovat kolikrát chtějí a pak z portálu odejít nebo zůstat jako člen s předplatným.

“Z komunikace s výbory SVJ víme, že je trápí usnášeníschopnost na členských schůzích, a to nejen v období, kdy je vládním nařízením omezená možnost setkávat se, ale i v čase, kdy se schůze svolat můžou. Slyšíme, že organizování schůzí stojí hodně energie a peněz, které mnohdy vyjdou vniveč, protože se shromáždění zúčastní jen zlomek vlastníků bytových jednotek a tudíž neodhlasujete. Na sousede.cz jsme proto připravili jednoduché, moderní a právně uznatelné online hlasování per rollam, ve kterém jsme mysleli i na ty, kdo nemají přístup k internetu”, říká jednatelka portálu sousede.cz Zlata Botero Vašková.

Jiné články o online hlasování:
Vyzkoušeli jsme online hlasování a z výsledku jsme byli překvapeni

Aplikovatelnost online hlasování v rozhodování společenství vlastníků

Sousedé.cz přináší mnohem jednodušší přístup k informacím, říká předseda Michal Polách

Elektronické hlasování 21. století

Klasickému hlasování na schůzích nejspíš odzvonilo

Zdroj foto: Pixabay


Mohlo by vás zajímat

Moderní řešení detekce úniku plynu v bytových jednotkách

Moderní řešení detekce úniku plynu v bytových jednotkách

Přestože v České republice žádný zákon nenařizuje povinnost detekovat nebezpečné plyny v domácnostech, je instalace detektorů důrazně doporučována. Obzvláště pak v bytových domech představuje únik plynu riziko nejen pro obyvatele dané bytové jednotky, ale celého domu.

Domy s vlastní kotelnou mohou ušetřit desítky tisíc na DPH. Mnoho domů o tom neví, nebo se bojí změny?

Domy s vlastní kotelnou mohou ušetřit desítky tisíc na DPH. Mnoho domů o tom neví, nebo se bojí změny?

Teplo je již řadu let zařazeno ve snížené sazbě DPH 10 % resp. 12 % od roku 2024, naproti tomu plyn a elektřina nakoupené samostatně jsou v základní sazbě 21 %. Všechny centrálně vytápěné domy nakupují vytápění a teplou vodu s nižší sazbou DPH než bytové domy s vlastní kotelnou, které si nakupují plyn či elektřinu sami. Může váš dům také ušetřit?