„Sousedé.cz přináší mnohem jednodušší přístup k informacím”, říká předseda Michal Polách.

Stále si nejste stoprocentně jistí, jestli chcete vyzkoušet internetovou a webovou aplikaci pro společenstva vlastníků? Zeptali jsme se spokojených předsedů na jejich názor. Na otázky Magazínu pro vás odpovídá Michal Polách, který je ve výboru SV už sedmým rokem.

„Sousedé.cz přináší mnohem jednodušší přístup k informacím”, říká předseda Michal Polách.

Jak se vám pracuje s internetovou aplikací sousede.cz?

S internetovou aplikací sousede.cz se nám pracuje jako výboru SV velmi dobře, proto ji také využíváme. Aplikace s nabízenými službami nám plně vyhovuje.

Obrovskou výhodou je možnost rozšíření například o hlasování či instalace aplikace do mobilních telefonů. Rovněž musím zmínit oddíl „Magazín“, kde je spousta zajímavých témat k chodu domu a řešení různých otázek, a i část „Tržiště“ i když vím, že tento oddíl je v začátcích, ale věřím, že do budoucna bude přínosem.

Aplikace je přehledná, intuitivní, umožňuje například evidenci závad na domě, které zde může zadávat jakýkoli schválený člen. Pro mě jako člena statutárního orgánu je toto velkou výhodou, jelikož pokud se objeví závada, všichni vlastníci/obyvatelé se snaží poruchu nahlásit Výboru SVJ a tím pádem máme v krátké době desítky telefonů, e-mailů. Z jedné strany je skvělé, že vlastníci mají zájem poruchy řešit, ale pomocí aplikace sousede.cz závadu nahlásí a všem registrovaným přijde upozornění do aplikace, případně e-mailem zpráva o závadě, jsou informováni o jejím stavu a řešení.

Také se mi líbí, že se aplikace neustále vylepšuje na základě podnětů od statutárních orgánů domů, které mají zájem, aby fungovala co nejlépe a byla co nejvíce ku prospěchu chodu celého SVJ. Jedna z posledních aktualizací umožnila hlídání možných insolvencí. Insolvence jsou velmi důležité, protože pokud je vlastník dlužníkem na zálohách, je třeba se k insolvenci případně exekuci přihlásit, aby i SVJ bylo zahrnuto do seznamu věřitelů.

Dalším důležitým bodem aktualizace je synchronizace vlastníků s katastrem nemovitostí. Tato novinka nám umožnila přidat k neregistrovaným vlastníkům e-mail pro automatické zasílání informací vložených registrovanými uživateli a zaslat jim pozvánku k registraci. Aplikace umožňuje mít kromě registrovaných vlastníků i nájemníky, kterým je možné přidělit status nájemník nebo host. Dále aplikace umožňuje ukládání důležitých dokumentů i fotek. Tím pádem jsou přístupné pro všechny vlastníky. Práce v jasném prostředí jak webové aplikace, tak v mobilním telefonu je velmi intuitivní a příjemná.

Co vy a vaše společenství nejvíce využíváte?

Ať já nebo kolegové z Výboru aplikaci nejvíce využíváme k různým sdělením všem sousedům. K tomuto účelu slouží nástěnka fungující ve své podstatě jako „sociální síť“. Jak jsem již zmínil v předchozí otázce, nesmírnou výhodou této aplikace je hlášení závad, evidence všech vlastníků včetně možností zadání jejich osobních údajů, které Vám poskytli v souladu s GDPR.

Určitě je skvělé, že aplikace provádí kontrolu a synchronizací s katastrem nemovitostí, kontrolu insolvencí. Skvělá je možnost přidání externího kontaktu. Toto využíváme pro kontakty na poskytovatele internetu v domě, kontakty na poskytovatele elektřiny a dalších energií, kontakty na správcovskou firmu starající se o předpisy nájemného a podobně, dále k uvedení důležitých kontaktů třeba na městský úřad, poštu, sběrný dvůr.

Ve své podstatě jsme veškeré samolepky na vstupních dveřích nahradili jednou a to samolepkou sousede.cz a nástěnka v domě je ve své podstatě také zbytečná. Pro obecné informace v aplikaci sousede.cz si chodíme do oddílu „Magazín“. V části „Tržiště“ je spousta dobrých tipů na firmy, co mohou pomoci jak Výboru, tak i vlastníkům například s údržbou domu případně bytu.

Jak internetovou aplikaci zvládají senioři?

Za tuto otázku děkuji, je opravdu k zamyšlení. Velmi rád bych na ni znal odpověď. Žádného ze seniorů v našem domě (ještě jsem nezmínil, že máme 67 jednotek) jsem se nedotazoval, ale na základě zveřejňování příspěvků v aplikaci sousede.cz lze usoudit, že práce s ní je i pro ně jednoduchá. Spíše bych to přirovnal k práci na jakékoli sociální síti či práci s e-mailovým klientem. Pokud toto senior zvládá, nebude mít problém ani s aplikací sousede.cz. Každá nová aplikace je unikátní a je třeba si na její prostředí zvyknout.

Jak jste vyřešili hlasování SVJ v koronavirové době? Využili jste nějaké aplikace pro online hlasování?

Jak jsem zmínil, náš dům má 67 jednotek a zhruba o 1/3 více vlastníků. Zorganizování schůze pro „možných“ 90 účastníků (obecně asi jako všichni jsme rádi za účast převyšující 50 %) je náročná. Zamluvení potřebných prostor, příprava materiálu prezentace bodů, hlasování atd. to jen úvodem.. Vrátím se k Vaší otázce. V předchozích letech jsme vždy hlasovali výhradně na schůzi SVJ. Nebylo tedy třeba otázku hlasování řešit jiným způsobem. V roce 2020, jakmile se v březnu vyhlásil nouzový stav a veškerá opatření nám zhatila první termín schůze v tomto roce, jsme možnost online hlasování konzultovali s paní právničkou, se kterou dlouhodobě spolupracujeme. Online možnost hlasování nemáme zanesenou ve stanovách, nicméně v rámci vyhlášeného nouzového stavu byla možnost hlasování per rollam možná. Ovšem zde jsme byli upozorněni, že toto hlasování má své úskalí ve smyslu ověření „hlasovacího lístku“, zda opravdu hlasoval ten, kdo je podepsaný. Zjednodušeně, na schůzi všichni zúčastnění vidí, jak hlasují ostatní, a tím pádem jakékoli rozporování výsledku hlasovaní je velmi těžké, jen se řeší procenta. Toto je jeden z důvodů proč nejsem příznivcem hlasování online, per rollam či jinými způsoby než na schůzi.

V koronavirové době se nám podařilo při splnění veškerých termínů schůzi posunout do doby, kdy nařízení vlády a za dodržení protiepidemiologických opatření nám umožnilo schůzi provést a zde i hlasovat. Žádnou online aplikaci k hlasování jsme tedy nebyli nuceni využít. Pokud by v aplikaci sousede.cz byl vyřešen problém s jasnou identifikací osob (nejsou mi známé možnosti), velmi rádi zaneseme možnost online hlasování do stanov našeho SVJ. Určitě nám umožní být o hodně operativnější v daných úkonech, než čekat na termín schůze.

Na sousedé.cz identifikace osob problém ale není pane Poláchu. Možná by stálo za zvážení online hlasování vyzkoušet? Funguje následovně.

Každý vlastník je identifikován e-mailovou adresou a přihlašovacím jménem. E-mail si musí uživatel ještě následně ověřit. Vlastník tak získává unikátní přístupové údaje, heslo si volí sám. Heslo je stejně důležité jako PIN k platební kartě. Heslo ani přihlašovací jméno tak nikomu nesdělujeme. Jde o unikátní identifikátory vlastníků. Při hlasování jsou systémem zasílány hlasy pouze na ověřené e-mailové adresy. E-mail si vlastník nemůže svévolně měnit, jde to pouze po autorizovaném požadavku na administrátora portálu.

Ve výsledcích hlasování je tak oproti papírovému hlasování i vidět přesně v kolik hodin a v jaký datum daný člen hlasoval, hlasuje se postupně o každé otázce a zaznamenává se i IP adresa, která by v případě sporu byla dalším vodítkem k přístroji, ze kterého bylo hlasováno. Výsledky hlasování jsou vidět hned po ukončení hlasování, jsou transparentní a každý vlastník má ze zákona dostatek času se k hlasování vyjádřit. Důkazem právoplatnosti je i zápis výboru v nejmenovaném SVJ, které pomocí našeho nástroje podalo návrh na zápis do OR a bylo uznáno právoplatným.

Ale pojďme dál. Zlepšila se nějak díky portálu komunikace v domě?

K této otázce musím konstatovat, že bezesporu. Aplikaci využíváme cca 10 let a upřímně si nedokážu představit komunikovat pomocí letáků do schránek, e-mailů, různých skupin na sociálních sítích nebo bůh ví jakým způsobem. Aplikace sousede.cz je pro Výbor SVJ nástroj, jak dostat informace ke všem a aby vlastníci měli možnost dát informaci Výboru, kterou budou vidět všichni vlastníci jako třeba hlášení závad, doporučení třeba nějakého opraváře ve smyslu „nezná někdo ……“ nebo třeba zmínění nalezených klíčů ve vchodu.

Co by se vám líbilo na portálu mít a nemáte?

Toto je otázka velmi k zamyšlení. V minulosti jsem řešil s vývojem aplikace sousede.cz, možnost přidání právě zmíněných exekucí a insolvencí, synchronizaci s katastrem a jiné drobné detaily vylepšení, které by nejen nám bylo přínosem. Službu kontrolu exekucí a insolvencí jsme měli předplacenou u jiné aplikace. V současné době společně řešíme export kontaktů, aby byl v souladu a aktuálním stavem na katastru (Export z katastru na sousede.cz již funguje - poznámka redaktora), protože tento seznam by nám sloužil jako zdrojový seznam pro další potřeby našeho SVJ.

Funkci, kterou bych určitě do budoucna ocenil, by byla spolupráce s firmou zajišťující instalaci a odečty měřidel. 25. 10. 2020 začala platit směrnice EU k oboru měření vody a tepla. V této směrnici se píše, že měřiče a indikátory pro rozdělování nákladů na vytápění a vodoměry na teplou vodu nainstalované po 25. říjnu 2020 musí být dálkově odečitatelné. Měřidla vyměněná do 25. 10. 2020 musí být dovybavena dálkovým odečtem nejpozději do 1. 1. 2027. Skvělé by bylo, kdyby tato online data byla uvedena přímo v aplikaci sousede.cz a my nemuseli využívat kvůli tomuto nařízení jiné aplikace. (sousedé.cz již na této funkci pracují - poznámka redaktora).

Zjednodušeně, na náš dům někdo přijede, vytvoří páteřní sběrnou síť pro měřidla připojenou do internetu, vymění měřidla a následně veškerá data se budou zobrazovat u vlastníků zaregistrovaných v aplikaci sousede.cz na jejich profilu. Dále možnosti exportů, propojení na programy provádějící vyúčtování atd. Vím, je to běh na dlouhou trať, ale věřím, že tato možnost by přinesla spousty dalších zájemců do aplikace sousede.cz.

Co byste řekl výborům, které ještě s registrací váhají?

Neváhejte :)! Aplikace sousede.cz přináší mnohem jednodušší přístup k informacím, jak pro vlastníky, tak pro Výbor SVJ. Přínosy této aplikace oceníte v podstatě okamžitě. Ano, aplikace není zadarmo, nicméně musím konstatovat, že částka, která se pohybuje cca 12Kč/jednotka/měsíc je dle mého názoru zanedbatelná. Stejnou částku jsme hradili v minulosti pouze za kontrolu katastru, insolvencí a exekucí. Takže zpoplatnění portálu a zakomponování výše uvedeného má pro naše SVJ v podstatě stejné náklady. Určitě se najdou levnější aplikace, nebo jak jsem zmínil, vytvořením skupiny třeba na sociální sítí získáme pouze nedokonalou náhradu. Dle mých dostupných informací pouze aplikace sousede.cz umožňuje přidání uživatelů bez jejich registrace a následně přes tuto aplikaci jim odesílat informace ve formě příchozího e-mailu. Není tedy třeba jednu informaci zasílat pomocí více informačních kanálů.

Jak jsem již zmínil aplikaci náš dům využívá 10 let. Za poslední rok udělala aplikace velký krok kupředu a i přes zpoplatnění jejich služeb víme, že svoji práci dělají velmi dobře, umí naslouchat našim potřebám, jakákoli podpora je na velké úrovni, proto i po zpoplatnění další využívání aplikace sousede.cz byla jasná volba.

Přečtěte si také:

"Je potřeba jít s dobou," říká Jaroslav Horáček

Zdroj foto: archiv pana Polácha


Mohlo by vás zajímat

Webinář: Budoucnost FVE pro bytové domy

Webinář: Budoucnost FVE pro bytové domy

Portál sousedé.cz si pro Vás připravil další ze série vzdělávacích webinářů společně se svými odbornými experty na nejrůznější témata týkající se vedení a správy SVJ

Čisticí rohože usnadní úklid bytových domů

Čisticí rohože usnadní úklid bytových domů

Ve velkých městech nachází svůj domov většina mladých lidí, ale i řada rodin a seniorů v různě velkých bytech v centru, častěji pak v panelácích na okraji. Bytové domy nejsou výjimkou ani v malých městech a na vesnicích. Je jedno, zda lidé byt vlastní, nebo jsou v pronájmu. V domě nejsou sami a se svými sousedy mají společné prostory, o které se musí starat. A tady může někdy nastat kámen úrazu. Jaké existují možnosti úklidu společných prostor?

Moderní řešení detekce úniku plynu v bytových jednotkách

Moderní řešení detekce úniku plynu v bytových jednotkách

Přestože v České republice žádný zákon nenařizuje povinnost detekovat nebezpečné plyny v domácnostech, je instalace detektorů důrazně doporučována. Obzvláště pak v bytových domech představuje únik plynu riziko nejen pro obyvatele dané bytové jednotky, ale celého domu.