Radiosmog - pověry nebo skutečnost?

Mezi majiteli rádiových přístrojů se nese mnoho pověr a nepřesností o tzv. radiosmogu, označovaném také jako elektromagnetický smog či elektrosmog. Zakládají se tyto informace na ověřených faktech, anebo se jedná o smyšlené nepravdy?

Radiosmog - pověry nebo skutečnost?

Jak působí radiové vlny na člověka?

V dnešní době jsme prakticky všude obklopení rádiovou komunikací. Běžně se můžeme setkat s řadou rádiových signálů, které se skrývají pod záhadnými zkratkami jako GSM, FDMA, NMT či WLAN. Jejich služby v podobě mikrovln – stejně jako u rádiových přístrojů – denně využíváme. Avšak z důvodu údajných zdravotních dopadů je působení těchto mikrovln hojně diskutováno a často zpochybňováno. Je široká veřejnost dostatečně a objektivně informována o působení těchto signálů, resp. mikrovln, ze kterých se skládají? Nejsou ve prospěch zainteresovaných společností zatajovány důležité a pro zdraví zásadní údaje? Upozorňuje celosvětová vědecká literatura na závažnost užívání těchto elektromagnetických polí? A jsou nějakému nebezpečí vystavení uživatelé přístrojů od společnosti Techem?

Radio pro poměrové měření

Pokud patříte mezi ty, kteří využívají rádiové přístroje pro poměrové měření, můžete nezávisle na dodavateli používat následující přístroje: indikátory vytápění, bytové vodoměry pro teplou a studenou vodu, bytové měřiče tepla (tzv. kalorimetry) a rádiové převodníky pro měřidla s impulzním výstupem. Rádiový systém, který poskytuje Techem, sestává ze tří modulů a slouží k bezdrátové registraci spotřeby energie a vody. Jednotlivé moduly vysílají ve dvou časových intervalech s přenosovou frekvencí v pásmu 868 MHz. Vysílací výkon jednotlivých modulů je však 3570 krát slabší, než kolik dovoluje maximální hodnota, které může být lidské tělo vystaveno.

techem

Věda a radiové vlny

Vliv elektromagnetického signálu na životní prostředí i člověka samotného také zkoumá řada vědeckých studií. Žádný z publikovaných výzkumů nevyvozuje ve svých výsledcích účinky mikrovln z mobilního telefonu, které jsou minimálně tisíckrát silnější než mikrovlny rádiového systému od Techemu. Vypracovaná studie Elektromagnetická ekologická nezávadnost rádiového systému 868 společnosti Techem od prof. dr. J. Silneho z Výzkumného střediska elektromagnetických vlivů na Porýnsko-vestfálské technické univerzitě v Cáchách uvádí, že „většina nových vypracovaných prací dokazuje jen nepatrné zlepšení funkcí mentální aktivity respondentů, ale nevykazuje žádné nedostatky způsobené vystavením mikrovlnám mobilních rádiových systému“. Aby došlo k narušení smyslových orgánů, zejména očí, musí dojít k působení velmi silných mikrovln, ty se ale běžně nevyskytují. Silny připomíná jednu z dřívějších studií, která měla dokazovat vliv mikrovln na náš spánek. Avšak ani opakování tohoto experimentu na stejné skupině tento závěr nepotvrdil. Také mladším studiím se nepodařilo jednoznačně prokázat ovlivňování kvality spánku působením rádiových polí. Jsou proto nemyslitelné u mnohonásobně slabších mikrovln rádiového systému 868 společnosti Techem.

Elektromagnetická kompatibilita

Přesto šel Techem ještě dál a nechal si své rádiové přístroje prověřit z hlediska elektromagnetické kompatibility Institutem pro mobilní a satelitní technologie (IMST) v německém Kamp-Lintfortu. V závěru studie uvádí, že veškerá energie, která je emitována během celoročního používání systému Techem v plně vybaveném bytě, je srovnatelná s energií vysílanou během 5-minutového mobilního hovoru. Ze zmiňované práce prof. Silneho vyplývají jednoznačné důkazy o elektromagnetické a ekologické nezávadnosti rádiového systému od Techemu. Může být využíván v obytných místnostech, ve veřejných prostorách či v místech výkonu pracovních činností. S bezpečným vědomím toho, že nebude mít vysílání na nás jakýkoli negativní zdravotní dopad.

Více o Techem, spol. s r. o.

Přečtěte si také:

Co má vliv na kvalitu kohoutkové vody?

Metrologie u vás doma

Zkontrolujte si spotřebu vody v domácnosti

Zdroj foto: Techem, spol. s r. o.


Mohlo by vás zajímat

Aukce nemovitostí. Ostražitost je na místě

Aukce nemovitostí. Ostražitost je na místě

Aukce nemovitostí jsou fenoménem této doby. Za zvýšeným zájmem o tuto službu stojí zcela jistě aktuální situace na trhu nemovitostí. Velký přetlak poptávky žene ceny nemovitostí nahoru a pro realitní makléře je někdy obtížné z cenových map určit odpovídající prodejní cenu. Proto ji určí až aktuální zájem ze strany poptávajících.