Elektronické hlasování SVJ - lepší než hlasování per rollam?

Společenství vlastníků činí zásadní rozhodnutí právně závazným hlasováním na shromáždění. Patříte mezi společenství, které kvůli nízké účasti členů na schůzích není usnášeníschopné? Máme pro Vás řešení, které je právně závazné a není nutná Vaše fyzická přítomnost na shromáždění.

Elektronické hlasování SVJ - lepší než hlasování per rollam?

Původní právní úprava (zákon 72/1994 Sb.) platná do 31. 12. 2013 povolovala hlasování mimo shromáždění, tzv. per rollam, pouze v případech, kdy byla věc, o které mělo shromáždění rozhodnout, uvedena na programu schůze, která se nesešla v dostatečném počtu vlastníků.

Nový Občanský zákoník toto oprávnění rozšířil a umožnil společenstvím vlastníků, aby hlasovala per rollam bez nutnosti absolvovat neúspěšné shromáždění. Mnozí vlastníci však ve svých bytech nebydlí a mohou se převážně zdržovat i mimo ČR. V takovém případě je hlasování v klasické podobě per rollam rovněž neproveditelné.

Skutečné online řešení - online hlasování

Nabízíme Vám systém online hlasování, který umožňuje právně závazné online hlasování členů společenství vlastníků.

Až do současnosti nebyla tato možnost pro společenství vlastníků dostupná.

Jednoduchá obsluha

Celý systém se ovládá z internetového prohlížeče, dbá na maximálně uživatelsky přívětivé prostředí a jednoduchou obsluhu. Je zároveň součástí portálu sousede.cz

Právně závazné online hlasování

Na rozdíl od konkurence, je hlasování v systému online hlasování právně závazné.

Ve smyslu § 1210 a 1212 OZ vynucením splnění podmínky vlastnoručně podepsané listiny vlastníkem jednotky, lze online hlasování platně uskutečnit v rámci stávající právní úpravy rozhodnutí shromážděním mimo zasedání.

Hlasování v SVJ může být podstatně jednodušší

Budeme-li hledat nejčastější problémy, se kterými se SVJ potýkají, určitě se mezi nimi objeví hlasování. Sejít se na shromáždění v dostatečném počtu, aby bylo shromáždění usnášeníschopné, je pro mnoho SVJ prakticky nemožné. Každým dalším shromážděním navíc upadá zájem o účast i těch, kteří se dosud snažili se na provozu svého SVJ podílet.

***Když se pro nízkou účast na shromáždění nepodaří návrh odhlasovat, je možné chybějící hlasy doplnit per rollam. Proč je to ale problematické? ***

Hlasování per rollam může nahradit klasické hlasování na schůzi. Také se mu občas říká hlasování korespondenční nebo listinné. Častým problémem hlasování per rollam je samotné doručení hlasovacího lístku majiteli - může například pobývat trvale v zahraničí. Hlasování přes e-mail se zdá jednoduché, ale taky nese spoustu problémů. Vlastník bytu si musí formulář vytisknout, zaškrtnout svou volbu a vlastnoručně podepsat poté znovu naskenovat a odeslat zpátky výboru, který poté musí vše procentuálně přepočítávat.

Pro jaká SVJ je online hlasování vhodné?

V tomto není omezení. Výrazné zjednodušení a často i jediné možné řešení, jak věc odhlasovat, to znamená zejména pro větší SVJ, případně pro domy, kde je vyšší podíl bytů v pronájmu. U nich máme zkušenost, že je obtížné dosáhnout účasti těchto majitelů bytů na shromáždění. Tímto tento problém odpadá. Shromáždění se nemusí účastnit, přesto mohou hlasovat. Běžné hlasování per rollam by jejich problém nevyřešilo, protože v domě zpravidla nebydlí, často žijí i v zahraničí. Díky programu online hlasování mohou hlasovat odkudkoliv a neblokovat tak rozhodování SVJ.

Online hlasování ale není vhodné pro každého. Je stále poměrně dost členů SVJ, kteří nejsou na internetu aktivní.

Program online hlasování umožňuje i evidenci hlasování klasickým způsobem per rollam. Systém všechny hlasy sčítá, počítá jednotlivé podíly a vyhodnocuje celkový poměr hlasování. Není tedy problém některé členy fyzicky obejít a nechat hlasovat standardním způsobem v rámci per rollam. Pouze upozorňuji, že i možnost hlasování per rollam musí být zahrnuta ve stanovách.

Podobné programy pro hlasování online ale už existují. V čem je online hlasování jiné?

Hlasovat můžete v pohodlí z domu a navíc si každý z účastníků může stáhnout vzory lístků, plných mocí a ostatních dokumentů. Pokud nebudou správně vyplněny, můžete se s vlastníkem rovnou domluvit na opravách. Výsledky hlasování v elektronické a případné papírové podobě stačí jen zadat do systému, který vám všechna procenta hned vypočítá. Veškeré hlasování a volby jsou přímo napojené na katastr a každý vlastník dostává upozornění a aktuality k hlasování automaticky e-mailem. Vše máte rychle a hlavně jednoduše zařízené.

Vyzkoušejte hlasování SVJ online

Nepřehlédněte!

Elektronické hlasování 21. století

Možnosti hlasování společenství vlastníků v současných podmínkách pandemie COVID-19 a nečastější pochybení při něm

Vyzkoušeli jsme online hlasování a z výsledku jsme byli překvapeni!

Jak hlasovat v dobách COVID/Nouzového stavu? Využijte možnost online hlasování!

Online hlasování - účinný způsob, jak zachovat činnost a provoz nejen bytového domu!

Jak hlasovat mimo shromáždění, listinně nebo elektronicky?

Zdroj foto: Pixabay.com


Mohlo by vás zajímat

Shrnutí webináře Hlasování per rollam v SVJ online - přehledně, snadno a rychle

Shrnutí webináře Hlasování per rollam v SVJ online - přehledně, snadno a rychle

Dne 13. června 2022 proběhl webinář na téma “Hlasování per rollam v SVJ online - přehledně, snadno a rychle”. Webinářem nás provedla za sousedé.cz Zlata Botero, která probrala organizační část a vysvětlila právní základ. Pokračovala kolegyňka Jiřina Langová, která prošla krok za krokem praktické ovládání online nástroje. Odborné právní dotazy doplnil Martin Bareš z naší právní kanceláře ARROWS ELT Global.

Jak je to s právy přehlasovaného vlastníka v rámci SVJ

Jak je to s právy přehlasovaného vlastníka v rámci SVJ

Často se setkáváme se situací, kdy se v rámci společenství vlastníků bytových jednotek jedná na základě rozhodnutí shromáždění SVJ, jenž bylo přijato v rozporu se stanovami či zákonem. Také se jedná o případ, kdy se rozhoduje o právech vlastníků, o kterých nemá společenství vlastníků oprávnění rozhodovat. Zákon v těchto případech umožňuje přehlasovanému vlastníku jednotky, aby se domáhal vyslovení neplatnosti usnesení u soudu.

Shrnutí webináře Péče o otopnou soustavu

Shrnutí webináře Péče o otopnou soustavu

Dne 25. května 2022 proběhl webinář na téma Péče o otopnou soustavu. Webinářem nás provedla Zlata Botero za Sousedé.cz a odborný obsah přednesl ing František Basl ze společnosti Pražská teplárenská a.s.