APOKS – asociace pro optimalizaci komínů a spalování, z.s. logo

APOKS – asociace pro optimalizaci komínů a spalování, z.s.

Komínová asociace APOKS je poradenská a výuková organizace, zabývající zdroji energie vzniklé spalováním a odvodem jejich zplodin s minimalizací znečištění ovzduší. Cílem APOKS je zvýšit povědomí veřejnosti o správném způsobu vytápění, návrhu a údržbě vytápěcích soustav či vhodných typech paliv.

Olivová 1412, Kamenice, 25168
Poptávka