Jak se v SVJ připravit na shromáždění?

Chystáte shromáždění svého SVJ nebo BD, ale nevíte, co všechno je vlastně třeba? Přečtěte si náš článek a zkontrolujte si, jestli máte vše správně připravené.

Jak se v SVJ připravit na shromáždění?

Účast na shromáždění vlastníků je nutná a spadá pod výkon vlastnického práva, tedy vašeho práva na rozhodování, co se bude dít s vaším majetkem. Shromáždění SVJ je nejvyšší administrativní orgán, který rozhoduje o důležitých věcech kolem bytového domu. Účast na shromážděních je důležitá hlavně proto, aby bylo shromáždění usnášeníschopné, tedy aby mohlo dělat pravomocná rozhodnutí. Účast je dána zákonem a upravena stanovami.

Pozvánky

Nejprve je potřeba připravit agendu, tedy body, které se budou na schůzi probírat. Podle toho rozhodnete, kolik budete potřebovat času. Zároveň na pozvánce musí být uveden program, který se po odeslání už nemůže měnit, je proto vhodné předem se všemi probrat, co je potřeba vyřešit. Na jarním shromáždění bývá největším tématem účetní uzávěrka. Pokud někdo z vlastníků chce probrat nějaké téma, musí se o tom hlasovat přímo na schůzi. Pozvánky na shromáždění mají zákonnou lhůtu – musíte je poslat minimálně 15 dní před akcí. Zároveň musíte jasně uvést čas a místo setkání tak, aby se mohlo zúčastnit co nejvíce lidí. Vlastníkům bytů můžete dát vědět poštou, přes e-mail, nebo vyvěsit pozvánku na nástěnku. Zákon před nedávnou dobou zrušil povinnost vyvěšovat pozvánky na veřejné (i online) nástěnce, ale některé SVJ a BD mají tuto povinnost stále ve stanovách.

Dokumenty

Vaše shromáždění se neobejde bez potřebných dokumentů. Budete potřebovat:

  • Hlasovací listinu
  • Prezenční listinu
  • Hlasovací lístky
  • Podklady k jednotlivým bodům agendy

Co po shromáždění?

Po shromáždění je potřeba nejpozději do 14 dní (někdy i jinak, záleží na stanovách SVJ) zveřejnit zápis ze schůze. Další věcí, na kterou se nesmí zapomenout, je zaslání účetní uzávěrky na Obchodní rejstřík a pro uložení do sbírky listin a pokud na shromáždění volili noví členové statutárního orgánu, tak předsedy čeká spoustu nové administrativní práce, ale to je téma pro samostatný článek.

Hlasování per rollam

Vlastníci bytů mohou v záležitostech SVJ hlasovat mimo shromáždění, tedy metodou per rollam. Ze zákona je povinné hlasovat alespoň jednou ročně, což v současné koronavirové krizi způsobilo problém nejednomu SVJ nebo BD. V případě klasického listinného hlasování per rollam bývá často chybováno. Mohou se například naskytnout problémy s doručováním hlasovacího lístku účastníkovi, protože se dlouhodobě zdržuje v zahraničí. SVJ a BD čím dál tím více preferují hlasování online. Zde je nutné zmínit, že hlasování přes e-mail nebo přes jednoduchý internetový formulář není platným hlasováním per rollam. Nejjednodušším řešením jsou specializované online aplikace (jako například naše Online hlasování), které splňují požadavky nařízení Evropského Parlamentu a Rady č. 910/2014 ze dne 23. července 2014, o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu, a proto je hlasování pomocí jimi poskytovaných internetových formulářů právně uznatelné.

Přečtěte si také:

Aplikovatelnost online hlasování v rozhodování společenství vlastníků

Jak hlasovat mimo shromáždění, listinně nebo elektronicky?

Elektronické hlasování 21. století

Klasickému hlasování na schůzích nejspíš odzvonilo

Elektronickým hlasováním pomůžete omezit šíření nákazy koronaviru

Vyzkoušeli jsme online hlasování a z výsledku jsme byli překvapeni!

Možnosti hlasování společenství vlastníků v současných podmínkách pandemie COVID-19 a nečastější pochybení při něm

Online hlasování - účinný způsob, jak zachovat činnost a provoz nejen bytového domu!

Zdroj foto: Pixabay.com


Mohlo by vás zajímat

Profesionální předseda SVJ – všestranný odborník

Profesionální předseda SVJ – všestranný odborník

Jedním z nejčtenějších článků za poslední dobu v našem magazínu byl ten o možnosti svěření působnosti člena voleného orgánu odborníkovi, jenž bude tuto činnost vykonávat profesionálně jako placenou službu. Co všechno souvisí s prací profesionálního předsedy SVJ a jak náročná je jeho činnost, se dočtete otázkách a odpovědích v tomto článku.

Rozúčtování tepla v centrálně vytápěných domech čekají velké změny

Rozúčtování tepla v centrálně vytápěných domech čekají velké změny

Měsíční vyúčtování, dálkový odečet. To jsou dvě základní změny, co čekají na SVJ a budou jim velkou výzvou nejen do roku 2023. Na jaké změny se mohou připravit majitelé bytů, o co se musejí postarat SVJ, kdo ponese náklady celého procesu a jak to do budoucna bude s žalobami za chyby ve vyúčtování? Kdo vlastně stojí za novelizací zákona č. 67/2013 Sb.?