Partner logo

Magazín Výbor

Právní magazín Výbor je jediný odborný magazín psaný advokáty, určený především pro členy výborů SVJ a BD, ale i všem, kteří chtějí aktuální informace potřebné ke správné péči o bytové domy.

Objednejte si předplatné přímo do své schránky kdykoliv během roku. Roční předplatné obsahuje 4 čísla za cenu 990 Kč vč. DPH a poštovného.

V MAGAZÍNU NAJDETE:

• edukační právní tématiku pro výbory SVJ a BD od advokátů specialistů na SVJ
• rozhovory s odborníky
• právní poradnu – na dotazy čtenářů odpovídají advokáti specialisté
• redakční testy služeb vhodných pro SVJ a BD
• reportáže ze školení a odborných seminářů
• odborné články pro aktuální přehled, pro práci výboru, správu a péči o bytový dům

Poptávka
Články od experta

Je dlažba na balkoně společným majetkem SVJ?

Hlášení počtu osob v bytě a práva výboru

Hlučný soused

Musí být příspěvky na správu domu podle vlastnických podílů?

Můžeme navýšit schválenou částku na rekonstrukci per rollam?

Náhrada škody při renovaci balkonů? Musíme zlikvidovat i jejich zasklení

Soudili jsme se s neplatičem. Kdo zaplatí advokáty?

Jak se může vlastník bránit, když dostane vyúčtování opožděně?

Zásah do nosné zdi při rekonstrukci. Kdo dává souhlas?

Sousedské spory: Předseda jedná proti vlastníkům

Co je potřeba schválit k zasklení lodžií

Jak zaplatit společnou anténu a internet

Odložené věci na chodbách domu ve světle požární ochrany

Prodej bytu: Může shromáždění udělovat ne/souhlas s novým vlastníkem?

Můžeme chtít, aby pes platil za výtah jako další osoba v bytě?

Jak řešit, když hmyz z bytu obtěžuje sousedy

Mám odstranit navrtaný sušák. Můžu požádat o dodatečné schválení?

Problémy se sousedem alkoholikem

Nesouhlasím se stavbou výtahu. Jak se mohu bránit?

Jaké povolení je potřeba k montáži klimatizace na fasádu?

Je pro SVJ povinná registrace do Evidence údajů o skutečných majitelích?

Problém s usnášeníschopností shromáždění – vlastníci z jednání odchází

Chceme v domě úklidovou firmu. Jeden byt je ale proti.

Štěkající pes u sousedů v bytě

Které dokumenty smí vlastník kopírovat a jak dlouho je SVJ musí uchovávat

Problémy se sousedy: v bytě je smetiště, červi a švábi

Kolik podpisů je třeba při změně prohlášení vlastníka

Kouření na balkonech v panelácích – jaké je řešení?

Představujeme nového partnera - právní magazín Výbor